Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
First City University College (Nama Lama : KBU International College)
Alamat : No. 1, Persiaran Bukit Utama
Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-77273200
No Faks : 03-77272733
E-Mel : enquiry@firstcity.edu.my
Laman Web : www.firstcity.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Kejuruteraan Sains dan Teknologi
(A0382)
53 010 (Basic / broad, general programmes) 16/10/2001 - 15/10/2006
2 Program Asas Seni dan Reka Bentuk
(A0384)
53 010 (Basic / broad, general programmes) 16/10/2001 - 15/10/2006
3 Program Asas Pentadbiran Perniagaan
(A0383)
51 010 (Basic / broad, general programmes) 22/01/2002 - 21/01/2007
4 Australian Matriculation Programme (AUSMAT)
(A1252)
51 010 (Basic / broad, general programmes) 20/09/2005 - 19/09/2010
5 Program Asas Seni dan Reka Bentuk
(A4224)
53 010 (Basic / broad, general programmes) 16/10/2006 - 15/10/2011
6 Program Asas Kejuruteraan Sains dan Teknologi
(A4222)
53 010 (Basic / broad, general programmes) 17/10/2006 - 16/10/2011
7 Program Asas Pentadbiran Perniagaan
(A4223)
51 010 (Basic / broad, general programmes) 23/01/2007 - 22/01/2012
8 Australian Matriculation Programme (AUSMAT)
(A9093)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 20/09/2010
9 Program Asas Seni dan Reka Bentuk
(A9285)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 16/10/2011
10 Program Asas Kejuruteraan, Sains & Teknologi
(A9287)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 17/10/2011
11 Program Asas Pentadbiran Perniagaan
(A9286)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 23/01/2012
12 Kursus Asas Sains
(MQA/FA0192)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 29/02/2012
13 NCC International Diploma in Computer Studies
(A1636)
55 481 (Computer Science) 09/05/2006 - 08/05/2011
14 Sijil Pentadbiran Perniagaan
(A8274)
50 345 (Management and Administration) Mulai 04/08/2009
15 NCC Education International Diploma in Computer Studies
(A11352)
60 481 (Computer Science) Mulai 08/05/2011
16 BTEC HND in Electrical & Electronic Engineering
(A0651)
92 523 (Electronics and Automation) 16/02/2004 - 15/02/2009
17 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A1284)
90 345 (Management and Administration) 17/05/2005 - 16/05/2010
18 BTEC HND in Multimedia
(A2893)
69 213 (Audio-visual techniques and media production) 23/05/2007 - 22/05/2012
19 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(A5493)
92 523 (Electronics and Automation) Mulai 18/07/2007
20 Diploma Mekatronik
(A5495)
92 523 (Electronics and Automation) Mulai 18/07/2007
21 Diploma Rekabentuk Interaktif
(A5423)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 18/07/2007
22 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A5571)
90 214 (Design) Mulai 07/04/2008
23 Diploma Teknologi Maklumat
(A4920)
90 481 (Computer Science) Mulai 29/05/2008
24 Diploma Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan
(A7196)
91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 21/05/2009
25 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A6729)
90 345 (Management and Administration) Mulai 17/05/2010
26 Diploma in Mass Communication
(A9743)
91 321 (Journalism and reporting) Mulai 03/08/2012
27 Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering francais 3+0 dengan Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0081)
105 481 (Computer Science) 01/03/2000 - 28/02/2005
28 3+0 'B.A. (Hons) Business Management ' francais Anglia Polytechnic University, United Kingdom
(A0082)
108 345 (Management and Administration) 11/04/2000 - 10/04/2005
29 3+0 'Bachelor of Engineering (Hons) Electrical and Electronic Engineering' francais Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0080)
123 523 (Electronics and Automation) 16/05/2000 - 15/05/2005
30 3+0 'B. Eng (Hons) Electronics and Computing' francais Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0079)
121 523 (Electronics and Automation) 20/06/2000 - 19/06/2005
31 B.A. (Hons) in Interior Architecture and Design, francais Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0747)
105 214 (Design) 21/04/2003 - 20/04/2008
32 B.A. (Hons) in Graphics Design (3+0) secara kerjasama dengan The Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0924)
103 213 (Audio-visual techniques and media production) 19/01/2004 - 18/01/2009
33 B.A. (Hons) Business Information Systems (2+1) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, United Kingdom
(A0748)
70 481 (Computer Science) 19/04/2004 - 18/04/2009
34 BSc (Hons) Software Engineering 3+0 secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, United Kingdom
(A1219)
105 481 (Computer Science) 28/02/2005 - 27/02/2010
35 B.A. (Hons) Business Management (3+0) secara kerjasama dengan Anglia Ruskin University, United Kingdom
(A1251)
123 345 (Management and Administration) 11/04/2005 - 10/04/2010
36 B. Eng (Hons) Electrical and Electronic Engineering 3+0 secara kerjasama dengan The Nottingham Trent University, United Kingdom
(A1285)
123 523 (Electronics and Automation) 15/05/2005 - 14/05/2010
37 B. Eng (Hons) Electronics and Computing 3+0 secara kerjasama dengan The Nottingham Trent University, United Kingdom
(A1314)
121 523 (Electronics and Automation) 19/06/2005 - 18/06/2010
38 B.A.(Hons) Interior Architecture & Design (3+0) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, UK
(A5000)
120 214 (Design) Mulai 21/04/2008
39 B A (Hons) Graphic Design (3+0) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, UK
(A5264)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 19/01/2009
40 B.Sc (Hons) Accounting and Finance secara kerjasama 3+0 dengan Anglia Ruskin University, UK
(A8509)
123 344 (Accounting and Taxation) Mulai 29/04/2009
41 BA (Hons) Marketing (3+0) secara kerjasama dengan Anglia Ruskin University, UK
(A8508)
123 342 (Marketing and Advertising) Mulai 29/04/2009
42 B.Eng (Hons) Electrical & Electronic Engineering secara kerjasama (3+0) dengan Sheffield Hallam University, UK
(A6306)
125 523 (Electronics and Automation) Mulai 16/06/2009
43 B Sc (Hons) Computer and Network Engineering (3+0) secara kerjasama dengan Sheffield Hallam University, UK
(A6307)
106 481 (Computer Science) Mulai 13/01/2010
44 B Sc (Hons) Software Engineering (3+0) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, UK
(A9959)
123 481 (Computer Science) Mulai 28/02/2010
45 B A (Hons) Business Management (3+0) secara kerjasama dengan Anglia Ruskin University, UK
(A9960)
100 345 (Management and Administration) Mulai 11/04/2010
46 B.A (Hons) Accounting secara kerjasama 3+0 dengan Sheffield Hallam University, UK
(A8784)
120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 24/03/2011
47 B. Sc (Hons) Information and Communication Technology (3+0) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, UK
(A7713)
120 481 (Computer Science) Mulai 23/04/2012
48 BA (Hons) Furniture and Product Design (3+0) secara kerjasama dengan Nottingham Trent University, UK
(MQA/FA1455)
123 214 (Design) Mulai 06/03/2015
49 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Komunikasi Massa
(MQA/FA8408)
122 321 (Journalism and reporting) Mulai 30/08/2019
50 Master of Business Administration in collaboration with Anglia Ruskin University, UK
(MQA/FA0108)
42 340 (Business and Administration) Mulai 16/10/2012
51 Master of Business Administration
(MQA/FA6199)
44 345 (Management and Administration) Mulai 30/04/2018
52 Ijazah Sarjana Pengurusan Reka Bentuk
(MQA/FA8881)
44 214 (Design) Mulai 30/08/2019
53 GCE A-Levels
(A6131)
NA 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 12/02/2008
 
CetakCetak