Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Teknologi dan Inovasi KRIM
Alamat : Tingkat 1, Wisma MBKT, Jalan Pasir Panjang
21100 Kuala Terengganu
Terengganu.No Tel : 09-622 6322
No Faks : 09-622 6311
E-Mel : info@kolejkrim.edu.my
Laman Web : www.kolejkrim.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Tenaga Solar
(MQA/FA1226)
93 522 (Electricity and Energy) 28/10/2014 - 31/01/2018
2 Diploma Pembangunan Perisian
(MQA/FA1108)
96 481 (Computer Science) Mulai 29/10/2014
3 Diploma Animasi Digital
(MQA/FA1224)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 07/11/2014
 
CetakCetak