Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti KDU (Nama Lama : KDU College (Petaling Jaya))
Alamat : Lot 35921, Jalan Kontraktor U1/14
Seksyen U1
40150 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-5565 0538
No Faks : 03-5565 0539
E-Mel : best@kdu.edu.my
Laman Web : www.kdu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Asas Kejuruteraan
(A1399)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 28/10/2005 - 27/10/2010
2 Program Asas Perniagaan
(A4515)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 20/09/2006 - 19/09/2011
3 Kursus Asas (Sains)
(A4516)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 21/06/2007 - 20/06/2012
4 UNSW Foundation Year
(A7786)
57 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 02/11/2007
5 UNSW Foundation Year (Science)
(A7787)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 02/11/2007
6 Sijil Asas Kejuruteraan
(A10301)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 28/10/2010
7 Australian Matriculation Programme
(MQA/FA0242)
69 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 08/09/2011
8 Program Asas (Perniagaan)
(A9597)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 20/09/2011
9 Foundation Studies
(MQA/FA2523)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 23/10/2013
10 Diploma Kejuruteraan Komputer Dan Telekomunikasi
(A0255)
90 523 (Electronics and Automation) 19/03/2003 - 18/03/2008
11 Diploma In Hotel And Catering Management Secara Kerjasama Dengan International Hotel And Management Institute (IMI), Switzerland
(A0263)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) 27/01/2005 - 26/01/2010
12 Diploma In Professional Chef Training Secara Kerjasama Dengan International Hotel Management Institute, Lucerne, Switzerland
(A0265)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) 27/01/2005 - 26/01/2010
13 Diploma Pengkomputeran Perniagaan
(A3669)
90 482 (Computer Use) Mulai 01/12/2006
14 Diploma Teknologi Internet
(A3668)
93 482 (Computer Use) Mulai 01/12/2006
15 Diploma Perakaunan
(A7694)
90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/05/2007
16 Diploma Pentadbiran Perniagaan
(A6845)
90 345 (Management and Administration) Mulai 24/05/2007
17 Diploma Pengajian Komputer
(A7983)
90 481 (Computer Science) Mulai 19/06/2007
18 Diploma Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A3807)
90 523 (Electronics and Automation) Mulai 07/09/2007
19 Diploma Kejuruteraan Telekomunikasi Dan Komputer
(A3808)
91 523 (Electronics and Automation) Mulai 07/09/2007
20 Diploma Seni Kulinari
(A6426)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 08/05/2008
21 Diploma Komunikasi Massa
(A8399)
90 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/06/2008
22 Diploma Sains Hayat
(A7318)
90 421 (Biology and biochemistry) Mulai 16/12/2008
23 Diploma In International Hotel And Tourism Management Secara Kerjasama Dengan International Hotel Management Institute (IMI), University Center, Switzerland
(A4467)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 27/01/2010
24 Diploma Latihan Chef Profesional
(A3810)
91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 27/01/2010
25 Diploma in Golf Resort Management
(A10536)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 27/10/2011
26 Diploma in Entertainment Arts
(MQA/FA1210)
90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 27/01/2014
27 Diploma in Entrepreneurial Design
(MQA/FA2250)
90 214 (Design) Mulai 13/08/2015
28 Diploma in International Hotel Management
(MQA/FA5501)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 29/12/2017
29 Bachelor Of Commerce (Accounting) Secara Francais 3+0 Dengan Murdoch University, Australia
(A0084)
81 344 (Accounting and Taxation) 24/10/2000 - 23/10/2005
30 American Degree Transfer Programme in Science
(A0053)
73 440 (Physical Science (broad programmes)) 23/04/2001 - 22/04/2006
31 Bachelor Of Commerce (Marketing And Management) Secara Berkembar 3+0 Dengan Murdoch University, Australia
(A0508)
81 340 (Business and Administration) 14/05/2002 - 13/05/2007
32 Bachelor Of Science (Hons) In Computing Studies 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, UK
(A1127)
120 481 (Computer Science) 27/11/2004 - 26/11/2009
33 Bachelor Of Commerce (Accounting) 3+0 In Collaboration With Murdoch University, Australia
(A1359)
81 344 (Accounting and Taxation) 03/08/2005 - 02/08/2010
34 B.Sc (Hons) Multimedia Computing 3+0 Secara Kerjasama Dengan University Of Northumbria, UK
(A1515)
117 481 (Computer Science) 03/02/2006 - 02/02/2011
35 B.Engineering (Hons) Electrical and Electronic Engineering 3+0 Secara Kerjasama Dengan Northumbria University,UK
(A1516)
120 523 (Electronics and Automation) 20/07/2006 - 19/07/2011
36 B.Engineering (Hons) in Communication and Electronic Engineering 3+0 secara kerjasama dengan Northumbria University, UK
(A1517)
120 523 (Electronics and Automation) 20/07/2006 - 19/07/2011
37 BA (Hons) Business Management 3+0 secara kerjasama dengan Northumbria University, UK
(A5520)
108 345 (Management and Administration) Mulai 20/09/2006
38 Bachelor of Communication (Communication and Media Studies) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
Nama Lama : Bachelor of Mass Communication (Communication, Technology & Policy) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
(A7540)
86 321 (Journalism and reporting) Mulai 08/03/2007
39 BA International Hotel & Tourism Management 3+0 Secara Kerjasama Dengan International Hotel Management Institute
(A6291)
128 811 (Hotel, restaurant and catering) 21/03/2007 - 20/03/2012
40 Bachelor of Communication (Public Relations) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
Nama Lama : Bachelor of Mass Communication (Public Relations) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
(A7541)
86 342 (Marketing and Advertising) Mulai 21/03/2007
41 Bachelor of Media (Media Studies) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
(A7537)
86 321 (Journalism and reporting) Mulai 21/03/2007
42 Bachelor of Commerce (Marketing & Management) 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
(A4777)
81 340 (Business and Administration) Mulai 14/05/2007
43 Bachelor Of Laws 3+1 Secara Kerjasama Dengan University Of Tasmania, Australia
(A3701)
90.5 380 (Law) Mulai 26/06/2007
44 B.A Econ (Hons) in Accounting & Finance secara kerjasama 1+2 dengan University of Manchester, UK
(A6326)
45 344 (Accounting and Taxation) Mulai 12/05/2008
45 Bachelor of Business Informatics 3+0 secara kerjasama dengan Murdoch University, Perth, Australia
(A7789)
81 481 (Computer Science) Mulai 02/02/2009
46 Bachelor of Science (Hons) in Computing Studies 3+0 secara kerjasama dengan University of Northumbria, UK
(A4819)
117 481 (Computer Science) Mulai 27/11/2009
47 Bachelor of Commerce in Accounting secara kerjasama 3+0 dengan Murdoch University, Perth Australia
(A9693)
81 344 (Accounting and Taxation) Mulai 03/08/2010
48 Bachelor of Arts (Hons) Business Management and Finance 3+0 secara kerjasama dengan Keele University, UK
(A9584)
135 345 (Management and Administration) Mulai 07/10/2010
49 Bachelor of Arts (Hons) Business Management and Human Resource Management 3+0 secara kerjasama dengan Keele University, UK
(A9583)
135 345 (Management and Administration) Mulai 07/10/2010
50 Bachelor of Arts (Hons) Business Management and Marketing 3+0 secara kerjasama dengan Keele University, UK
(A9585)
135 345 (Management and Administration) Mulai 07/10/2010
51 B. Engineering (Hons) Communication and Electronics Engineering (3+0) secara kerjasama dengan University of Northumbria, UK
(A7184)
120 523 (Electronics and Automation) Mulai 20/07/2011
52 B. Engineering (Hons) Electronics and Electrical Engineering (3+0) secara kerjasaman dengan University of Northumbria, UK
(A7183)
120 523 (Electronics and Automation) Mulai 20/07/2011
53 Bachelor of Arts in International Hotel and Tourism Management 3+0 in collaboration with IMI University Centre, Switzerland
(A11088)
120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 21/03/2012
54 Bachelor of Game Development (Honours)
(MQA/FA1196)
120 481 (Computer Science) Mulai 09/04/2013
55 Bachelor of Culinary Management (Hons)
(MQA/FA0451)
121 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 07/05/2013
56 Bachelor of Hospitality Management (Hons)
(MQA/FA0450)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 07/05/2013
57 Bachelor of Computer Science (Hons)
Nama Lama : Bachelor of Computing (Hons)
(MQA/FA0432)
120 481 (Computer Science) Mulai 14/06/2013
58 Bachelor of Communication (Hons)
(MQA/FA0477)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 17/06/2013
59 Bachelor of Business (Hons)
(MQA/FA0424)
120 340 (Business and Administration) Mulai 12/06/2014
60 Bachelor of Business (Hons) with Law
(MQA/FA0423)
120 340 (Business and Administration) Mulai 08/10/2014
61 Bachelor of Engineering (Hons) in Electrical and Electronics Engineering
(MQA/FA0483)
139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 - 31/12/2020
62 Bachelor of Accounting (Hons)
(MQA/FA3737)
129 344 (Accounting and Taxation) Mulai 29/01/2016
63 Bachelor of Arts (Hons) in Banking & Finance
(MQA/FA5406)
123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 31/10/2017
64 Bachelor of Software Engineering (Hons)
(MQA/FA5265)
120 481 (Computer Science) Mulai 08/12/2017
65 Bachelor of Mechanical Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Hons) in Mechanical
(MQA/FA2023)
135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2018 - 31/12/2020
66 Bachelor in Accounting and Finance (Hons)
(MQA/FA7994)
129 344 (Accounting and Taxation) Mulai 09/08/2019
67 Master Of Arts (Communication Management) Secara Kerjasama Dengan University Of South Australia, Adelaide
(A5060)
48 321 (Journalism and reporting) Mulai 31/10/2006
68 Master of Science in Business Information Technology secara kerjasama dengan University of Northumbria, UK
(A6011)
45 481 (Computer Science) 08/12/2006 - 06/12/2012
69 MBA in Hospitality Business Management in collaboration with IMI University Centre, Switzerland
Nama Lama : MBA In International Hospitality Management Secara Kerjasama Dengan International Hotel Management Institute (IMI), Switzerland
(A8987)
46 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 31/12/2008
70 Master of Design (Innovation)
(MQA/FA5264)
40-43 214 (Design) Mulai 12/04/2017
71 Master of Business Administration
(MQA/FA8098)
43 340 (Business and Administration) Mulai 10/04/2019
72 G.C.E 'A' Level Secara Kerjasama Dengan University Of Cambridge Local Examination Syndicate, UK
(A7334)
36 010 (Basic / broad, general programmes) 24/10/2007 - 23/10/2012
 
CetakCetak