Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Teknologi MEA
Alamat : No. 19, 21, 23 & 25, Jalan Reko Sentral 2
43000 Kajang
Selangor.No Tel : 03-87395684
No Faks : 03-87395685
E-Mel : college@meatech.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma in Graphic Design
(A11473)
92 214 (Design) Mulai 11/06/2014
2 Diploma in Multimedia Animation
(A11476)
91 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 11/06/2014
3 Diploma in Screen Production
Nama Lama : Diploma in Broadcasting and Film
(MQA/FA1180)
91 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 03/06/2015
 
CetakCetak