Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Perdana University
Alamat : Block B & Block D1, MAEPS Building
Jalan MAEPS Perdana
43400 Serdang
Selangor.No Tel : 03-89418646
No Faks : 03-89417661
E-Mel : enquiry@perdanauniversity.edu.my
Laman Web : www.perdanauniversity.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Science
(MQA/FA4833)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 29/03/2016
2 Medical Degree Programme 5+0 in collaboration with Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
(MQA/FA0734)
NA 721 (Medicine) 13/04/2016 - 12/04/2021
3 Doctor of Medicine (MD)
(MQA/FA8289)
NA 721 (Medicine) 13/10/2016 - 30/09/2019
4 Bachelor of Science (Honours) in Occupational Therapy
(MQA/FA3853)
140 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 03/01/2018
5 Doctor of Medicine (MD)
(MQA/FA8289)
NA 721 (Medicine) 01/10/2019 - 30/09/2022
6 Postgraduate Diploma in Bioinformatics
(MQA/FA3572)
33 545 (Applied science) Mulai 21/01/2016
7 Master of Science (MSc) Bioinformatics
(MQA/FA4826)
NA 545 (Applied science) Mulai 01/03/2016
8 Doctor of Philosophy (PhD)
(MQA/FA4813)
NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 31/01/2020
 
CetakCetak