Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Teknologi Timur PJ
Alamat : Unit No.1-053A, Tingkat 1 & Tingkat Mezzanine, Unit No. 1-055, Tingkat 1, No. 98, Millennium Square
Jalan 14/1, Seksyen 14
46100 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-77288485
No Faks : 03-77288452
E-Mel : -
Laman Web : www.ktt.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA3042)
62 340 (Business and Administration) Mulai 05/08/2016
2 Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA3043)
92 345 (Management and Administration) Mulai 19/01/2018
 
CetakCetak