Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Cawangan Sabah
Alamat : Lot 1, Ground Floor, Pusat Dagangan Donggongon
Jalan Sapau
89500 Penampang
Sabah.No Tel : 088-718481
No Faks : 088-718486
E-Mel : sabah@tarc.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pentadbiran Perniagaan
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(MQA/FA10819)
92 340 (Business and Administration) Mulai 03/01/2018
2 Diploma Perakaunan
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(MQA/FA10818)
92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 03/01/2018
 
CetakCetak