Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Cawangan Pahang
Alamat : Jalan IM 9/2, Indera Mahkota 9
25200 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-5738171
No Faks : 09-5738100
E-Mel : pahang@tarc.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Sains (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
(AA0168)
91 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
2 Diploma in Business Administration
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(MQA/FA10787)
92 340 (Business and Administration) Mulai 03/01/2018
3 Diploma in Accounting
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(MQA/FA10788)
92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 03/01/2018
4 Diploma in Information Systems (ICT Applications)
(MQA/FA7558)
91 482 (Computer Use) Mulai 25/10/2019
 
CetakCetak