Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur (Kampus Induk) (Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR))
Alamat : Jalan Genting Klang
Setapak
53300 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-4145 0123
No Faks : 03-4142 3166
E-Mel : info@tarc.edu.my
Laman Web : www.tarc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA3887)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 12/08/2014
2 Asasi Sastera
(MQA/FA3899)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/08/2014
3 Foundation in Accounting
(MQA/FA9217)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 05/12/2018
4 Foundation in Engineering
(MQA/FA9216)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 21/12/2018
5 Foundation in Business
(MQA/FA9313)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/08/2019
6 Sijil Teknologi (Kejuruteraan Bahan dan Pembuatan)
(AA0052)
62 527 (Material Engineering) Mulai 18/12/2008
7 Sijil Teknologi (Kejuruteraan Mekanik)
(AA0051)
62 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 18/12/2008
8 Sijil Senireka Fesyen
(AA0095)
62 214 (Design) Mulai 16/01/2009
9 Sijil Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(AA0093)
63 342 (Marketing and Advertising) Mulai 20/01/2009
10 Sijil Senireka Grafik
Nama Lama : Sijil Komunikasi Massa (Senireka Grafik)
(AA0092)
62 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/01/2009
11 Sijil Komunikasi Massa (Pengiklanan)
(AA0091)
60 342 (Marketing and Advertising) Mulai 29/01/2009
12 Sijil Komunikasi Penyiaran
(AA0094)
63 321 (Journalism and reporting) Mulai 30/01/2009
13 Sijil Elektronik dan Teknologi Komputer
(AA0118)
62 481 (Computer Science) Mulai 26/02/2009
14 Diploma Sains (Mikroelektronik dengan Komunikasi Komputer)
(AA0114)
92 482 (Computer Use) 14/12/2008 - 31/05/2023
15 Diploma Teknologi (Binaan)
(AA0043)
96 526 (Civil Engineering) Mulai 18/12/2008
16 Diploma Teknologi (Kejuruteraan Bahan dan Pembuatan)
(AA0046)
98 527 (Material Engineering) 18/12/2008 - 31/05/2021
17 Diploma of Electronic Engineering
Nama Lama : Diploma Teknologi (Kejuruteraan Elektronik)
(AA0044)
93 523 (Electronics and Automation) Mulai 18/12/2008
18 Diploma of Mechanical Engineering
Nama Lama : Diploma Teknologi (Kejuruteraan Mekanik dan Pembuatan)
(AA0045)
97 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 18/12/2008
19 Diploma of Mechatronic Engineering
Nama Lama : Diploma Teknologi (Mekatronik)
(AA0047)
97 523 (Electronics and Automation) Mulai 18/12/2008
20 Diploma in Real Estate Management
Nama Lama : Diploma Teknologi (Pengurusan Harta)
(AA0050)
100 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 18/12/2008
21 Diploma Teknologi (Telekomunikasi)
(AA0049)
103 523 (Electronics and Automation) Mulai 18/12/2008
22 Diploma Teknologi (Ukur Bahan)
(AA0038)
100 526 (Civil Engineering) 01/01/2009 - 31/12/2010
23 Diploma E-Pemasaran
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (E-Perdagangan dan Pemasaran)
(AA0065)
93 342 (Marketing and Advertising) Mulai 06/01/2009
24 Diploma Pengajian Perniagaan (Logistik dan Pengurusan Rantaian Bekalan)
(AA0070)
93 340 (Business and Administration) Mulai 08/01/2009
25 Diploma Sains (Kimia dan Biologi)
(AA0106)
94 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/01/2009
26 Diploma Pemasaran
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pemasaran)
(AA0069)
93 342 (Marketing and Advertising) Mulai 14/01/2009
27 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia)
(AA0067)
92 345 (Management and Administration) Mulai 16/01/2009
28 Diploma Perdagangan (Perakaunan Kewangan)
(AA0061)
51 340 (Business and Administration) Mulai 16/01/2009
29 Diploma Perdagangan (Perakaunan Pengurusan)
(AA0062)
51 340 (Business and Administration) Mulai 16/01/2009
30 Diploma Senireka Fesyen
(AA0089)
93 214 (Design) Mulai 16/01/2009
31 Diploma Perbankan dan Kewangan
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perbankan dan Kewangan)
(AA0063)
91 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 19/01/2009
32 Diploma Sains (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
(AA0111)
91 482 (Computer Use) Mulai 19/01/2009
33 Diploma Sains (Sains Komputer dan Matematik Komputer)
(AA0109)
90 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
34 Diploma Sains (Sains Komputer dan Matematik Pengurusan)
(AA0108)
92 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
35 Diploma Sains (Sains Komputer dan Statistik)
(AA0107)
91 481 (Computer Science) 19/01/2009 - 31/05/2023
36 Diploma Sains (Sistem Maklumat Perniagaan)
(AA0110)
91 482 (Computer Use) Mulai 19/01/2009
37 Diploma in Journalism
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Kewartawanan)
(AA0081)
92 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/01/2009
38 Diploma in Media Studies
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Pengajian Media)
(AA0085)
95 321 (Journalism and reporting) Mulai 21/01/2009
39 Diploma Senireka Grafik
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Senireka Grafik)
(AA0084)
95 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/01/2009
40 Diploma in Counselling
Nama Lama : Diploma Sains Sosial (Kaunseling)
(AA0088)
90 762 (Social work and counselling) Mulai 21/01/2009
41 Diploma Senireka Multimedia
(AA0090)
92 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/01/2009
42 Diploma Pengajian Perniagaan (Kewangan dan Pelaburan)
(AA0066)
92 340 (Business and Administration) Mulai 23/01/2009
43 Diploma Sains Sukan dan Senaman
(AA0116)
91 813 (Sports) Mulai 23/01/2009
44 Diploma in Advertising
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Pengiklanan)
(AA0082)
94 342 (Marketing and Advertising) Mulai 29/01/2009
45 Diploma in Broadcast Communication
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Komunikasi Penyiaran)
(AA0083)
92 321 (Journalism and reporting) Mulai 30/01/2009
46 Diploma Pengajian Perniagaan (Ekonomi Perniagaan)
(AA0064)
92 340 (Business and Administration) Mulai 30/01/2009
47 Diploma Pengajian Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
(AA0068)
91 340 (Business and Administration) Mulai 30/01/2009
48 Diploma Pengurusan Hotel
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(AA0086)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 01/02/2009
49 Diploma Pengurusan Pelancongan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti (Pelancongan)
(AA0087)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 03/02/2009
50 Diploma Sains (Teknologi Internet)
(AA0112)
92 482 (Computer Use) 05/02/2009 - 31/05/2023
51 Diploma Teknologi Perisian Interaktif
(AA0117)
91 481 (Computer Science) 05/02/2009 - 31/05/2023
52 Diploma Sains (Mikroelektronik dan Fizik)
(AA0113)
94 441 (Physics) 26/02/2009 - 31/05/2022
53 Diploma Sains (Mikroelektronik dengan Kawalan Automatik)
(AA0115)
94 482 (Computer Use) Mulai 26/02/2009
54 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan Runcit)
(AA0253)
94 340 (Business and Administration) Mulai 10/12/2009
55 Diploma Teknologi (Ukur Bahan)
(MQA/FA0661)
100 526 (Civil Engineering) 01/01/2011 - 31/12/2014
56 Diploma Senibina
(MQA/FA1187)
99 581 (Architecture and town planning) Mulai 21/06/2011
57 Diploma Sains Makanan
(MQA/FA1070)
94 541 (Food Processing) Mulai 22/05/2013
58 Diploma Teknologi (Ukur Bahan)
(MQA/FA0661)
100 526 (Civil Engineering) 01/01/2015 - 31/12/2017
59 Diploma in Public Relations
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(MQA/FA10790)
92 321 (Journalism and reporting) Mulai 25/12/2017
60 Diploma in Quantity Surveying
Nama Lama : Diploma Teknologi (Ukur Bahan)
(MQA/FA0661)
100 526 (Civil Engineering) 01/01/2018 - 31/12/2020
61 Diploma in Business Administration
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(MQA/FA10791)
92 340 (Business and Administration) Mulai 03/01/2018
62 Diploma in Accounting
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(MQA/FA10789)
92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 03/01/2018
63 Diploma Lanjutan Teknologi (Binaan)
(AA0039)
77 526 (Civil Engineering) Mulai 18/12/2008
64 Diploma Lanjutan Teknologi (Kejuruteraan Bahan dan Pembuatan)
(AA0042)
80 527 (Material Engineering) Mulai 18/12/2008
65 Diploma Lanjutan Teknologi (Kejuruteraan Elektronik)
(AA0040)
81 523 (Electronics and Automation) Mulai 18/12/2008
66 Diploma Lanjutan Teknologi (Kejuruteraan Mekanik dan Pembuatan)
(AA0041)
81 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 18/12/2008
67 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (E-Perdagangan dan Pemasaran)
(AA0056)
64 340 (Business and Administration) Mulai 06/01/2009
68 Diploma Lanjutan Sains (Kimia dan Biologi)
(AA0096)
69 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/01/2009
69 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Pemasaran)
(AA0060)
64 340 (Business and Administration) Mulai 14/01/2009
70 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia)
(AA0058)
64 340 (Business and Administration) Mulai 16/01/2009
71 Diploma Lanjutan Perdagangan (Perakaunan Pengurusan)
(AA0053)
62 340 (Business and Administration) Mulai 16/01/2009
72 Diploma Lanjutan Senireka Fesyen
(AA0079)
69 214 (Design) Mulai 16/01/2009
73 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Perbankan dan Kewangan)
(AA0054)
62 340 (Business and Administration) Mulai 19/01/2009
74 Diploma Lanjutan Sains (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
(AA0101)
75 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
75 Diploma Lanjutan Sains (Sains Komputer dan Matematik Komputer)
(AA0099)
80 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
76 Diploma Lanjutan Sains (Sains Komputer dan Matematik Pengurusan)
(AA0098)
80 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
77 Diploma Lanjutan Sains (Sains Komputer dan Statistik)
(AA0097)
80 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
78 Diploma Lanjutan Sains (Sistem Maklumat Perniagaan)
(AA0100)
76 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
79 Diploma Lanjutan Komunikasi Massa (Kewartawanan)
(AA0071)
74 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/01/2009
80 Diploma Lanjutan Komunikasi Massa (Pengajian Media)
(AA0075)
74 321 (Journalism and reporting) Mulai 21/01/2009
81 Diploma Lanjutan Senireka Grafik
Nama Lama : Diploma Lanjutan Komunikasi Massa (Senireka Grafik)
(AA0074)
74 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/01/2009
82 Diploma Lanjutan Sains Sosial (Psikologi)
(AA0078)
66 311 (Psychology) Mulai 21/01/2009
83 Diploma Lanjutan Senireka Multimedia
(AA0080)
70 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/01/2009
84 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Ekonomi Perniagaan)
(AA0055)
63 340 (Business and Administration) Mulai 23/01/2009
85 Diploma Lanjutan Komunikasi Massa (Pengiklanan)
(AA0072)
74 342 (Marketing and Advertising) Mulai 29/01/2009
86 Diploma Lanjutan Komunikasi Massa (Komunikasi Penyiaran)
(AA0073)
74 321 (Journalism and reporting) Mulai 30/01/2009
87 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Kewangan dan Pelaburan)
(AA0057)
63 340 (Business and Administration) Mulai 30/01/2009
88 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
(AA0059)
63 340 (Business and Administration) Mulai 01/02/2009
89 Diploma Lanjutan Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(AA0076)
66 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 01/02/2009
90 Diploma Lanjutan Pengurusan Hospitaliti (Pelancongan)
(AA0077)
66 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 03/02/2009
91 Diploma Lanjutan Sains (Teknologi Internet)
(AA0102)
75 482 (Computer Use) Mulai 05/02/2009
92 Diploma Lanjutan Sains (Mikroelektronik dan Fizik)
(AA0103)
78 441 (Physics) Mulai 26/02/2009
93 Diploma Lanjutan Sains (Mikroelektronik dengan Kawalan Automatik)
(AA0105)
78 482 (Computer Use) Mulai 26/02/2009
94 Diploma Lanjutan Sains (Mikroelektronik dengan Komunikasi Komputer)
(AA0104)
78 482 (Computer Use) Mulai 26/02/2009
95 Diploma Lanjutan Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekatronik)
(AA0255)
95 523 (Electronics and Automation) Mulai 26/11/2009
96 Diploma Lanjutan Sains Sukan dan Senaman
(AA0254)
65 813 (Sports) Mulai 09/12/2009
97 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Logistik dan Pengurusan Rantaian Bekalan)
(AA0257)
64 340 (Business and Administration) Mulai 10/12/2009
98 Diploma Lanjutan Ukur Bahan
(AA0256)
78 526 (Civil Engineering) 12/05/2011 - 11/05/2014
99 Diploma Lanjutan Pengurusan Runcit
(MQA/FA1252)
64 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 14/09/2011
100 Diploma Lanjutan Teknologi Perisian Interaktif
(MQA/FA1429)
75 481 (Computer Science) Mulai 14/09/2011
101 Diploma Lanjutan Kejuruteraan (Telekomunikasi)
(MQA/FA1817)
86 523 (Electronics and Automation) Mulai 21/12/2011
102 Diploma Lanjutan Pengurusan Harta
(MQA/FA3186)
62 345 (Management and Administration) Mulai 24/12/2012
103 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Penyiaran
(MQA/FA3939)
122 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/09/2014
104 Sarjana Muda Perhubungan Awam (Kepujian)
(MQA/FA3940)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/09/2014
105 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Makanan
(MQA/FA3923)
125 541 (Food Processing) Mulai 26/09/2014
106 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengajian Media
(MQA/FA3938)
122 321 (Journalism and reporting) Mulai 29/09/2014
107 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Kewartawanan
(MQA/FA3937)
123 321 (Journalism and reporting) Mulai 30/09/2014
108 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengiklanan
(MQA/FA3878)
124 321 (Journalism and reporting) Mulai 30/09/2014
109 Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Kepujian) Senireka Multimedia
(MQA/FA3880)
127 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 02/10/2014
110 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biologi dengan Kimia
(MQA/FA3921)
124 421 (Biology and biochemistry) Mulai 02/10/2014
111 Sarjana Muda Senireka (Kepujian) Senireka Fesyen
(MQA/FA3879)
127 214 (Design) Mulai 02/10/2014
112 Sarjana Muda Sains Sosial (Kepujian) Psikologi
(MQA/FA3935)
121 311 (Psychology) Mulai 08/10/2014
113 Sarjana Muda Senireka (Kepujian) Senireka Grafik
(MQA/FA3936)
126 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/10/2014
114 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Mikroelektronik (Teknologi Terbenam)
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Mikroelektronik dengan Teknologi Terbenam
(MQA/FA3928)
122 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/10/2014
115 Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
(MQA/FA3896)
123 340 (Business and Administration) Mulai 13/10/2014
116 Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan dan Ekonomi Pembinaan (Kepujian)
(MQA/FA3927)
131 526 (Civil Engineering) Mulai 17/10/2014
117 Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Logistik dan Pengurusan Rangkaian Bekalan
(MQA/FA3915)
123 345 (Management and Administration) Mulai 17/10/2014
118 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
(MQA/FA3890)
123 345 (Management and Administration) Mulai 21/10/2014
119 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Gunaan (Instrumentasi)
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Gunaan dengan Instrumentasi Saintifik
(MQA/FA3922)
121 545 (Applied science) Mulai 23/10/2014
120 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan dengan Pengkomputeran
(MQA/FA3925)
121 461 (Mathematics) Mulai 24/10/2014
121 Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)
(MQA/FA3891)
122 314 (Economics) Mulai 27/10/2014
122 Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA3895)
123 345 (Management and Administration) Mulai 27/10/2014
123 Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan (Kepujian)
(MQA/FA3897)
120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 28/10/2014
124 Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan (Kepujian)
(MQA/FA3892)
122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 28/10/2014
125 Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
(MQA/FA3893)
123 340 (Business and Administration) Mulai 28/10/2014
126 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Analisis
(MQA/FA3924)
124 442 (Chemistry) Mulai 28/10/2014
127 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Sukan dan Senaman
(MQA/FA3920)
122 813 (Sports) Mulai 28/10/2014
128 Sarjana Muda Perdagangan (Kepujian)
(MQA/FA3918)
126 344 (Accounting and Taxation) Mulai 29/10/2014
129 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Keselamatan Maklumat
(MQA/FA3934)
123 482 (Computer Use) Mulai 04/11/2014
130 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pembangunan Sistem Perisian
(MQA/FA3933)
123 482 (Computer Use) Mulai 04/11/2014
131 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Sistem Maklumat Enterprise
(MQA/FA3931)
122 482 (Computer Use) Mulai 06/11/2014
132 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Teknologi Internet
(MQA/FA3932)
123 482 (Computer Use) Mulai 06/11/2014
133 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
(MQA/FA3889)
123 340 (Business and Administration) Mulai 18/11/2014
134 Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
(MQA/FA3898)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 19/11/2014
135 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Kejuruteraan Perisian
(MQA/FA3930)
123 481 (Computer Science) Mulai 21/11/2014
136 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Teknologi Perisian Interaktif
(MQA/FA3929)
125 481 (Computer Science) Mulai 21/11/2014
137 Sarjana Muda Kewangan dan Pelaburan (Kepujian)
(MQA/FA3894)
122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/12/2014
138 Sarjana Muda Pengurusan Runcit (Kepujian)
(MQA/FA3917)
123 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 10/12/2014
139 Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
(MQA/FA3916)
123 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/12/2014
140 Bachelor of Real Estate Management (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Estate Management (Honours)
(MQA/FA3919)
137 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 04/09/2015
141 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
(MQA/FA3881)
136 526 (Civil Engineering) 17/12/2015 - 16/12/2020
142 Bachelor of Electrical and Electronics Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Electrical and Electronics
(MQA/FA3882)
142 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 - 31/12/2020
143 Bachelor of Material Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Material
(MQA/FA3883)
143 527 (Material Engineering) 01/01/2016 - 31/12/2021
144 Bachelor of Mechanical Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical
(MQA/FA3884)
142 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2016 - 31/12/2020
145 Bachelor of Mechatronics Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Mechatronic
(MQA/FA3885)
142 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 - 31/12/2020
146 Bachelor of Accounting (Honours)
(MQA/FA3888)
146 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/02/2016
147 Bachelor of Telecommunication Engineering with Honours
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) Electronic (Communication)
(MQA/FA3886)
139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2022
148 Bachelor of Science in Architecture (Honours)
(MQA/FA3926)
120 581 (Architecture and town planning) 14/07/2017 - 13/07/2022
149 Bachelor of Finance (Honours)
(MQA/FA9323)
121 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 25/10/2019
150 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA6626)
48 340 (Business and Administration) Mulai 07/05/2018
151 Master of Corporate Governance
(MQA/FA9325)
48 345 (Management and Administration) Mulai 24/04/2019
152 Master of Investment Management
(MQA/FA9324)
48 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 24/04/2019
153 Master of Science (Life Science)
(MQA/FA8464)
NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 05/07/2019
154 Master of Science
(MQA/FA8115)
NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 31/01/2020
155 Cambridge GCE Advanced Level (Arts)
(MQA/FA1089)
61 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 08/06/2011
156 Cambridge GCE Advanced Level (Science)
(MQA/FA1088)
79 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 16/06/2011

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
 10002
Diploma 342 (Marketing and Advertising) 05/05/1997   1997/1998
2 Diploma Lanjutan Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
 10003
Diploma Lanjutan 342 (Marketing and Advertising) 10/05/2000   2000/2001
3 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan) / Diploma Lanjutan Pengajian Perdagangan (Pengurusan Perdagangan)
 10001
Diploma Lanjutan 340 (Business and Administration) 23/05/1998   1999/2000
4 Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Perakaunan) / Diploma Lanjutan Pengajian Perdagangan (Perakaunan)
 10005
Diploma Lanjutan 340 (Business and Administration) 23/05/1998   1999/2000
5 Diploma Lanjutan Perdagangan (Pengurusan Perniagaan)
 10936
340 (Business and Administration) 1971/1972   1971/1972
6 Diploma Lanjutan Perdagangan (Perakaunan Kewangan)
 10937
340 (Business and Administration) 1971/1972   1971/1972
7 Diploma Pengajian (Perniagaan) (Perakaunan)
 10004
Diploma 340 (Business and Administration) 06/06/1994   1994/1995
8 Diploma Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan) / Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan Perniagaan)
 10000
Diploma 340 (Business and Administration) 06/06/1994   1994/1995
9 Diploma Perdagangan (Pengurusan Perniagaan)
 10935
340 (Business and Administration) 1971/1972   1971/1972
 
CetakCetak