Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Kolej Universiti Agrosains Malaysia (Nama Lama : Kolej RISDA Melaka)
Alamat : Lot 2020, 2048 & 2049 Ayer Pa'abas
78000 Alor Gajah
Malacca.No Tel : 06-552 9227
No Faks : 06-552 9963
E-Mel : admin@ucam.edu.my
Laman Web : www.ucam.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A0830)
52 345 (Management and Administration) 15/07/2003 - 14/07/2008
2 Sijil Sains Komputer
(A3790)
50 481 (Computer Science) 23/10/2007 - 22/10/2012
3 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A8956)
60 345 (Management and Administration) Mulai 15/07/2008
4 Sijil Sains Pertanian
(A10863)
61 621 (Crop and livestock production) Mulai 17/11/2011
5 Sijil Sains Komputer
(A9702)
60 481 (Computer Science) Mulai 23/10/2012
6 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan UPM
(A0578)
93 345 (Management and Administration) 29/07/2003 - 28/07/2008
7 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan UPM
(A0577)
95 481 (Computer Science) 29/07/2003 - 28/07/2008
8 Diploma Pertanian - secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A4006)
94 621 (Crop and livestock production) 22/05/2007 - 21/05/2012
9 Diploma Keusahawanan
(A5691)
95 345 (Management and Administration) Mulai 04/02/2008
10 Diploma Perakaunan
(A5690)
93 344 (Accounting and Taxation) Mulai 04/02/2008
11 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A8272)
92 481 (Computer Science) Mulai 10/06/2008
12 Diploma Pengurusan Perniagaan secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia
(A8273)
97 345 (Management and Administration) Mulai 29/07/2008
13 Diploma Pengurusan Ladang secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A8772)
98 621 (Crop and livestock production) Mulai 30/03/2011
14 Diploma Pengurusan Landskap
(A8773)
94 581 (Architecture and town planning) Mulai 19/01/2012
15 Diploma Pertanian secara kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A9701)
103 621 (Crop and livestock production) Mulai 22/05/2012
16 Diploma Perniagaantani
(MQA/FA0896)
100 340 (Business and Administration) Mulai 26/03/2014
17 Diploma E-Perniagaan
(MQA/FA2798)
97 340 (Business and Administration) Mulai 24/03/2015
18 Diploma Sains Pertanian
(MQA/FA2779)
91-92 621 (Crop and livestock production) Mulai 25/05/2015
19 Diploma Pengurusan Ladang
(MQA/FA2795)
90-94 345 (Management and Administration) Mulai 04/06/2015
20 Diploma Pengeluaran Ternakan
(MQA/FA3548)
94 621 (Crop and livestock production) Mulai 20/07/2016
21 Diploma Sains Komputer (Rangkaian)
(MQA/FA4666)
96 481 (Computer Science) Mulai 13/07/2017
22 Diploma Bahasa Inggeris untuk Komunikasi
(MQA/FA4874)
90 224 (Other Languages) Mulai 24/11/2017
23 Diploma Pembangunan Luar Bandar
(MQA/FA8061)
90 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 31/10/2018
24 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Landskap (Kepujian)
(MQA/FA5032)
124 581 (Architecture and town planning) Mulai 08/11/2017
25 Sarjana Muda Teknologi Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Keusahawanan Komputer secara kerjasama dengan Universiti Kuala Lumpur
(MQA/FA4041)
120 482 (Computer Use) 08/12/2017 - 31/10/2019
26 Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian (Kepujian)
(MQA/FA5033)
120 621 (Crop and livestock production) Mulai 30/10/2018
27 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/FA9335)
44 345 (Management and Administration) Mulai 26/09/2018
28 Pra Diploma Sains Komputer
(A0373)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 16/04/2002 - 15/04/2007
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.