Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


The University of Nottingham Malaysia Campus
Alamat : Jalan Broga
43500 Semenyih
Selangor.No Tel : 03-8924 8000
No Faks : 03-8924 8013
E-Mel : enquiries@nottingham.edu.my
Laman Web : www.nottingham.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Dalam Perniagaan Dan Pengurusan
(A1046)
120 010 (Basic / broad, general programmes) 10/08/2004 - 09/08/2009
2 Program Asas Kejuruteraan
(A1106)
120 010 (Basic / broad, general programmes) 22/10/2004 - 21/10/2009
3 Foundation In Biosciences
(A8394)
180 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 20/03/2009
4 Foundation Programme In Business And Management
(A10435)
180 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 03/04/2009
5 Foundation Programme in Engineering
(MQA/SWA0150)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 22/10/2009
6 Asasi Sains
(MQA/SWA0146)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/06/2011
7 Asasi Sastera dan Pendidikan
(MQA/SWA0134)
90 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 30/06/2011
8 B.Eng (Honours) Electrical And Electronic Engineering
(A0535)
360 523 (Electronics and Automation) 22/09/2003 - 21/09/2008
9 B.Eng (Honours) Electronic & Communication Engineering
(A0533)
360 523 (Electronics and Automation) 22/09/2003 - 21/09/2008
10 B.Eng (Honours) Electronic Engineering
(A0534)
360 523 (Electronics and Automation) 22/09/2003 - 21/09/2008
11 Master Of Engineering With Honours Electrical And Electronic Engineering
(A10461)
NA 523 (Electronics and Automation) 01/01/2004 - 31/12/2008
12 Master Of Engineering With Honours Electronic And Communications Engineering
(A10463)
NA 523 (Electronics and Automation) 01/01/2004 - 31/12/2008
13 Master Of Engineering With Honours Electronic And Computer Engineering
(A10468)
NA 523 (Electronics and Automation) 01/01/2004 - 31/12/2008
14 Master Of Engineering With Honours Electronic Engineering
(A10465)
NA 523 (Electronics and Automation) 01/01/2004 - 31/12/2008
15 BA (Honours) International Business Management
(A0947)
360 345 (Management and Administration) 09/03/2004 - 08/03/2009
16 BSc (Honours) E-Commerce And Digital Business
(A0953)
360 340 (Business and Administration) 15/03/2004 - 14/03/2009
17 BA (Honours) Finance, Accounting & Management
(A1051)
360 340 (Business and Administration) 10/08/2004 - 09/08/2009
18 BSc (Honours) Computer Science
(A1059)
360 481 (Computer Science) 10/08/2004 - 09/08/2009
19 BSc (Honours) Computer Science And Management Studies
(A1058)
360 481 (Computer Science) 10/08/2004 - 09/08/2009
20 BSc (Honours) Computing And Information Systems
(A1057)
360 481 (Computer Science) 10/08/2004 - 09/08/2009
21 BA (Honours) Business Economics And Management
(A1156)
360 340 (Business and Administration) 07/01/2005 - 06/01/2010
22 BA (Honours) Management Studies
(A1155)
360 345 (Management and Administration) 07/01/2005 - 06/01/2010
23 Master Of Engineering With Honours Chemical Engineering
(A10471)
142.2 524 (Chemical and Process) 01/01/2008 - 31/12/2010
24 Master Of Engineering With Honours Chemical Engineering With Environmental Engineering
(A10473)
142.2 524 (Chemical and Process) 01/01/2008 - 31/12/2010
25 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
(MQA/SWA0083)
160 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2008 - 31/12/2013
26 Sarjana Farmasi (Kepujian)
(A5639)
309 727 (Pharmacy) 27/05/2008 - 26/05/2013
27 Bachelor Of Engineering With Honours Chemical Engineering
(A10470)
360 524 (Chemical and Process) Mulai 01/07/2008
28 Bachelor Of Engineering With Honours Chemical Engineering With Environmental Engineering
(A10472)
360 524 (Chemical and Process) Mulai 01/07/2008
29 Bachelor Of Engineering With Honours Civil Engineering
(A7260)
360 526 (Civil Engineering) Mulai 01/07/2008
30 Bachelor Of Engineering With Honours Electrical And Electronic Engineering
(A10462)
360 523 (Electronics and Automation) Mulai 01/07/2008
31 Bachelor Of Engineering With Honours Electronic And Communication Engineering
(A10464)
360 523 (Electronics and Automation) Mulai 01/07/2008
32 Bachelor Of Engineering With Honours Electronic And Computer Engineering
(A10467)
360 523 (Electronics and Automation) Mulai 01/07/2008
33 Bachelor Of Engineering With Honours Electronic Engineering
(A10466)
360 523 (Electronics and Automation) Mulai 01/07/2008
34 Bachelor Of Engineering With Honours Mechanical Engineering
(A10469)
360 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 01/07/2008
35 Bachelor Of Engineering With Honours Mechatronic Engineering
(A10459)
360 523 (Electronics and Automation) Mulai 01/07/2008
36 Master Of Engineering With Honours Electrical And Electronic Engineering
(A10866)
140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
37 Master Of Engineering With Honours Electronic And Communications Engineering
(A10868)
140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
38 Master Of Engineering With Honours Electronic And Computer Engineering
(A10869)
140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
39 Master Of Engineering With Honours Electronic Engineering
(A10867)
140 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
40 Bachelor Of Science (Hons) Plant Biotechnology
(A7339)
360 545 (Applied science) Mulai 20/03/2009
41 Bachelor of Science with Honours in Finance, Accounting and Management
Nama Lama : BA (Hons) Finance, Accounting & Management
(A7513)
360 340 (Business and Administration) Mulai 03/04/2009
42 Bachelor of Science with Honours in International Business Management
Nama Lama : BA (Hons) International Business Management
(A10434)
360 345 (Management and Administration) Mulai 03/04/2009
43 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Farmasi dan Sains Kesihatan
(MQA/SWA0081)
120 421 (Biology and biochemistry) Mulai 25/07/2009
44 BSc (Hons) Computer Science
(A10433)
390 481 (Computer Science) Mulai 10/08/2009
45 BSc (Hons) Computer Science And Management Studies
(A7522)
390 481 (Computer Science) Mulai 10/08/2009
46 BSc (Hons) Computing And Information Systems
(A7521)
390 481 (Computer Science) Mulai 10/08/2009
47 Sarjana Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
(MQA/SWA0072)
160 526 (Civil Engineering) 01/01/2010 - 31/12/2012
48 Sarjana Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
(MQA/SWA0073)
160 522 (Electricity and Energy) 01/01/2010 - 31/12/2012
49 Sarjana Kejuruteraan Mekatronik dengan Kepujian
(MQA/SWA0074)
160 523 (Electronics and Automation) 01/01/2010 - 31/12/2012
50 Bachelor of Science with Honours in Business Economics and Management
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera Ekonomi Perniagaan dan Pengurusan dengan Kepujian
(MQA/SWA0044)
360 340 (Business and Administration) Mulai 15/05/2010
51 Bachelor of Science with Honours in Management
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera Pengurusan Pengajian dengan Kepujian
(MQA/SWA0043)
360 345 (Management and Administration) Mulai 15/05/2010
52 Bachelor of Science with Honours in Applied Psychology and Management
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Psikologi Gunaan dan Pengajian Pengurusan
(MQA/SWA0082)
120 345 (Management and Administration) Mulai 24/07/2010
53 Sarjana (Kepujian) Kejuruteraan Kimia dengan Kejuruteraan Alam Sekitar
(MQA/SWA0089)
160 524 (Chemical and Process) 01/01/2011 - 31/12/2016
54 Sarjana Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian
(MQA/SWA0087)
160 522 (Electricity and Energy) 01/01/2011 - 31/12/2016
55 Sarjana Kejuruteraan Elektronik dan Komputer dengan Kepujian
(MQA/SWA0084)
160 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2018
56 Sarjana Kejuruteraan Elektronik dan Komunikasi dengan Kepujian
(MQA/SWA0085)
160 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2018
57 Sarjana Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
(MQA/SWA0086)
160 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
58 Sarjana Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
(MQA/SWA0088)
160 524 (Chemical and Process) 01/01/2011 - 31/12/2016
59 Bachelor of Science with Honours in Business Economics and Finance
Nama Lama : Sarjana Muda Ekonomi Perniagaan dan Kewangan dengan Kepujian
(MQA/SWA0080)
120 340 (Business and Administration) Mulai 23/07/2011
60 Ordinary Degree of Bachelor of Arts in Business and Management
(MQA/SWA0183)
120 345 (Management and Administration) Mulai 01/07/2012
61 Bachelor of Arts with Honours in International Communication Studies
(MQA/SWA0173)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 07/07/2012
62 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Psikologi
(MQA/SWA0135)
120 311 (Psychology) Mulai 07/07/2012
63 Sarjana Kejuruteraan dengan Kepujian dalam Kejuruteraan Awam
(MQA/FA4898)
160 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 - 31/12/2016
64 Sarjana Kejuruteraan dengan Kepujian dalam Kejuruteraan Mekatronik
(MQA/FA4899)
160 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2016
65 Master of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA7940)
NA 727 (Pharmacy) 01/05/2013 - 31/05/2018
66 Bachelor of Arts with Honours in International Relations
(MQA/SWA0151)
120 313 (Political science and civics) Mulai 05/06/2013
67 Bachelor of Arts with Honours in International Relations with French
(MQA/SWA0152)
120 313 (Political science and civics) Mulai 05/06/2013
68 Bachelor of Arts with Honours in International Relations with Japanese
(MQA/SWA0153)
120 313 (Political science and civics) Mulai 05/06/2013
69 Bachelor of Arts with Honours in International Relations with Mandarin
(MQA/SWA0154)
120 313 (Political science and civics) Mulai 05/06/2013
70 Bachelor of Arts with Honours in International Relations with Spanish
(MQA/SWA0155)
120 313 (Political science and civics) Mulai 05/06/2013
71 Bachelor of Arts with Honours in International Communication Studies with English Language and Literature
(MQA/SWA0175)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 06/07/2013
72 Bachelor of Science with Honours in Biotechnology
(MQA/SWA0157)
120 545 (Applied science) Mulai 06/07/2013
73 Bachelor of Science with Honours in Economics
(MQA/SWA0158)
120 314 (Economics) Mulai 06/07/2013
74 Bachelor of Science with Honours in Nutrition
(MQA/SWA0156)
120 545 (Applied science) Mulai 06/07/2013
75 Bachelor of Science with Honours in Software Engineering
(MQA/SWA0231)
120 481 (Computer Science) Mulai 06/07/2013
76 Master in Engineering with Honours in Mechanical Engineering
(MQA/FA4886)
125.7 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
77 Bachelor of Arts with Honours in International Communication Studies with Film and Television Studies
(MQA/SWA0174)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 19/02/2014
78 Bachelor of Science with Honours in Environmental Science
(MQA/SWA0232)
120 422 (Environmental Science) Mulai 13/08/2014
79 Bachelor of Arts with Honours in Education (Special Education Needs)
(MQA/SWA0405)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 16/08/2014
80 Bachelor of Arts with Honours in Education (TESOL)
(MQA/SWA0406)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 16/08/2014
81 Bachelor of Sciences with Honours in Psychology and Cognitive Neuroscience
(MQA/SWA0180)
120 311 (Psychology) Mulai 16/08/2014
82 Bachelor of Education with Honours in TESOL
(MQA/SWA0623)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 04/06/2015
83 Bachelor of Science with Honours in Biomedical Sciences
(MQA/SWA0615)
120 545 (Applied science) Mulai 04/06/2015
84 Bachelor of Science with Honours in Computer Science with Artificial Intelligence
(MQA/SWA0624)
120 481 (Computer Science) Mulai 01/07/2015
85 Bachelor of Arts with Honours in English Language and Literature
(MQA/SWA0755)
120 222 (Languages) Mulai 23/07/2016
86 Bachelor of Arts with Honours in English with Creative Writing
(MQA/SWA0756)
120 222 (Languages) Mulai 23/07/2016
87 Bachelor of Arts with Honours in International Relations with German
(MQA/SWA0797)
120 313 (Political science and civics) Mulai 23/07/2016
88 Bachelor of Arts with Honours in Management Studies with Japanese
(MQA/SWA0799)
120 345 (Management and Administration) Mulai 23/07/2016
89 Bachelor of Arts with Honours in Management Studies with Korean
(MQA/SWA0798)
120 345 (Management and Administration) Mulai 23/07/2016
90 Master in Engineering with Honours in Civil Engineering
(MQA/FA4898)
124 526 (Civil Engineering) 01/01/2017 - 31/12/2022
91 Master in Engineering with Honours in Electrical and Electronic Engineering
(MQA/FA8591)
145.3 522 (Electricity and Energy) 01/01/2017 - 31/12/2022
92 Master in Engineering with Honours in Mechatronics Engineering
(MQA/FA4899)
124 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2022
93 Master of Engineering with Honours in Chemical Engineering
(MQA/FA8592)
124 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2022
94 Master of Engineering with Honours in Chemical Engineering with Environmental Engineering
(MQA/FA8593)
160 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2021
95 Master of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA7940)
NA 727 (Pharmacy) 01/06/2018 - 31/05/2023
96 Bachelor of Arts with Honours in Asian and International Studies
(MQA/SWA09671)
120 313 (Political science and civics) Mulai 01/07/2018
97 Bachelor of Science with Honours in Economics and International Economics
(MQA/SWA09676)
120 314 (Economics) Mulai 01/07/2018
98 Master in Engineering with Honours in Mechanical Engineering
(MQA/FA4886)
160 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 - 31/12/2024
99 Postgraduate Certificate In Special Needs
(A9692)
120 144 (Training for teachers at basic levels) Mulai 20/03/2009
100 Postgraduate Certificate In Teaching Of English To Speakers Of Other Languages
(A9690)
60 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 20/03/2009
101 Postgraduate Certificate in Educational Leadership and Management
(MQA/SWA0507)
20 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 01/07/2012
102 Postgraduate Certificate in Education
(MQA/SWA09672)
20 141 (Teaching and Training) Mulai 26/09/2017
103 Postgraduate Certificate in Higher Education (International)
(MQA/SWA09669)
60 141 (Teaching and Training) Mulai 03/10/2019
104 Postgraduate Diploma in Educational Leadership and Management
Nama Lama : Postgraduate Diploma in Educational Leadership
(A8397)
120 142 (Education science) Mulai 20/03/2009
105 Postgraduate Diploma In Teaching Of English To Speakers Of Other Languages
(A9689)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 20/03/2009
106 Diploma Pascasiswazah Pendidikan Khas
(MQA/SWA0148)
30 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 23/07/2011
107 Postgraduate Diploma in Education
(MQA/SWA09673)
30 141 (Teaching and Training) Mulai 26/09/2017
108 MSc In Management Of Information Technology
(A0998)
180 481 (Computer Science) 17/06/2002 - 16/06/2007
109 MSc Information Technology
(A0952)
180 481 (Computer Science) 16/03/2004 - 15/03/2009
110 MBA (Financial Studies)
(A1048)
180 343 (Finance, banking, insurance) 10/08/2004 - 09/08/2009
111 MBA (General)
(A1047)
180 345 (Management and Administration) 10/08/2004 - 09/08/2009
112 MBA (International)
(A1049)
180 340 (Business and Administration) 10/08/2004 - 09/08/2009
113 MSc International Business Management
(A1050)
180 345 (Management and Administration) 10/08/2004 - 09/08/2009
114 MSc in Chemical Engineering
(A8393)
45 524 (Chemical and Process) Mulai 01/07/2008
115 MA In English Language Teaching
(A7582)
180 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 20/03/2009
116 Master of Science in Finance and Investment
Nama Lama : MA in Finance and Investment
(A4349)
180 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 20/03/2009
117 MA In Special Needs
(A7269)
180 144 (Training for teachers at basic levels) Mulai 20/03/2009
118 Master of Arts in Educational Leadership and Management
(A7263)
180 142 (Education science) Mulai 20/03/2009
119 Master of Arts in Teaching of English To Speakers of Other Languages
(A9688)
180 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 20/03/2009
120 Master Of Laws - LLM International Legal Studies
(A5782)
180 380 (Law) Mulai 20/03/2009
121 Master Of Research
(A7510)
180 141 (Teaching and Training) Mulai 20/03/2009
122 Master of Science in Crop Biotechnology
(A9773)
180 545 (Applied science) Mulai 20/03/2009
123 Master of Science Management Psychology
(A7262)
180 311 (Psychology) Mulai 20/03/2009
124 Master Of Science Occupational Health And Safety Leadership
(A7261)
180 862 (Occupational health and safety) Mulai 20/03/2009
125 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan)
Nama Lama : Master of Business Administration (Financial Studies)
(MQA/SWA0079)
45 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/08/2009
126 Master of Science in Business and Management
Nama Lama : Master of Science in Management
(MQA/SWA0140)
45 345 (Management and Administration) Mulai 26/02/2011
127 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MQA/SWA0136)
45 345 (Management and Administration) Mulai 26/02/2011
128 Sarjana Pentadbiran Perniagaan Keusahawanan
(MQA/SWA0137)
45 345 (Management and Administration) Mulai 26/02/2011
129 Sarjana Sains Perniagaan Antarabangsa
(MQA/SWA0078)
45 340 (Business and Administration) Mulai 26/02/2011
130 Sarjana Pentadbiran Perniagaan Tanggungjawab Sosial Korporat
(MQA/SWA0139)
45 345 (Management and Administration) Mulai 23/07/2011
131 Master of Science in Crop Biotechnology and Entrepreneurship
(MQA/SWA0178)
45 545 (Applied science) Mulai 01/02/2012
132 Master of Science in Computer Science and Entrepreneurship
(MQA/SWA0167)
45 481 (Computer Science) Mulai 18/02/2012
133 Sarjana Sains Kejuruteraan Awam
(MQA/SWA0141)
45 526 (Civil Engineering) Mulai 18/02/2012
134 Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/SWA0142)
45 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 18/02/2012
135 Sarjana Sains Pengurusan dan Pemantauan Alam Sekitar
(MQA/SWA0138)
45 422 (Environmental Science) Mulai 18/02/2012
136 Master of Arts in Cultural Studies
(MQA/SWA0506)
45 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 01/07/2012
137 Master of Philosophy
(MQA/SWA0182)
NA 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 01/02/2013
138 Master of Philosophy
(MQA/SWA0815)
NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 01/02/2013
139 Master of Philosophy
(MQA/SWA0816)
NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 01/02/2013
140 Master of Philosophy
(MQA/SWA0817)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 01/02/2013
141 Master of Philosophy
(MQA/SWA0818)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 01/02/2013
142 Master of Philosophy
(MQA/SWA0819)
NA 481 (Computer Science) Mulai 01/02/2013
143 Master of Philosophy
(MQA/SWA0820)
NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 01/02/2013
144 Master of Science in Information Technology
(MQA/SWA0621)
45 481 (Computer Science) Mulai 01/02/2013
145 Master of Science in Management of Information Technology
(MQA/SWA0622)
45 481 (Computer Science) Mulai 01/02/2013
146 Master of Science in Electronic Communications and Computer Engineering
(MQA/SWA0166)
45 523 (Electronics and Automation) Mulai 23/02/2013
147 Master of Arts in International Relations
(MQA/SWA0165)
45 313 (Political science and civics) Mulai 06/07/2013
148 Master of Science in International Development Management
(MQA/SWA0179)
45 313 (Political science and civics) Mulai 01/02/2014
149 Master of Science in Environmental Engineering
(MQA/SWA0647)
45 524 (Chemical and Process) Mulai 01/02/2015
150 Master of Science in Investment and Islamic Finance
(MQA/SWA0616)
45 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 15/04/2015
151 Master of Science in Geospatial Science for Development Management
(MQA/SWA0649)
45 313 (Political science and civics) Mulai 01/02/2016
152 Master of Arts in Education
(MQA/SWA0650)
45 142 (Education science) Mulai 01/06/2016
153 Master of Arts in English Language and Literature
(MQA/SWA0804)
45 224 (Other Languages) Mulai 15/02/2017
154 Master of Science in Electrical Engineering
(MQA/SWA0805)
45 522 (Electricity and Energy) Mulai 15/02/2017
155 Master of Science in Psychology
(MQA/SWA0803)
45 311 (Psychology) Mulai 15/02/2017
156 Master of Arts in English with Creative Writing
(MQA/SWA09675)
45 224 (Other Languages) Mulai 26/09/2017
157 Master of Science in Professional Accountancy
(MQA/SWA09677)
45 344 (Accounting and Taxation) Mulai 01/02/2019
158 Master of Science in Computer Science
(MQA/SWA09670)
45 481 (Computer Science) Mulai 28/08/2019
159 PhD / MPhil In Engineering
(A4768)
- 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 01/07/2008
160 MPhil/PhD (With Study In School Of Education)
(A7264)
NA 141 (Teaching and Training) Mulai 20/03/2009
161 PhD/MPhil In Business And Management
(A5578)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 20/03/2009
162 PhD/MPhil In Computer Science & Information Technology
(A4641)
NA 481 (Computer Science) Mulai 20/03/2009
163 Mphil/PhD (With Study In School Of Pharmacy)
(A8395)
NA 727 (Pharmacy) Mulai 20/04/2009
164 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0181)
NA 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 01/10/2013
165 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0821)
NA 481 (Computer Science) Mulai 01/10/2013
166 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0822)
NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 01/10/2013
167 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0823)
NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 01/10/2013
168 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0824)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 01/10/2013
169 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0825)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 01/10/2013
170 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0826)
NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 01/10/2013
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.