Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


German Malaysian Institute (GMI)
Alamat : Jalan Ilmiah, Taman Universiti
43000 Kajang
Selangor.No Tel : 03-89219000
No Faks : 03-89219001
E-Mel : enquiry@gmi.edu.my
Laman Web : www.gmi.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Elektronik dan Teknologi Maklumat)
Nama Lama : Diploma Elektronik Industri (Elektronik & Teknologi Maklumat)
(A5003)
97 523 (Electronics and Automation) Mulai 09/11/2006
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Instrumentasi Proses dan Kawalan)
Nama Lama : Diploma Elektronik Industri (Instrumentasi Proses & Kawalan)
(A5002)
99 523 (Electronics and Automation) Mulai 09/11/2006
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Mekatronik)
Nama Lama : Diploma Elektronik Industri (Mekatronik)
(A5001)
98 523 (Electronics and Automation) Mulai 09/11/2006
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Teknologi Acuan dan Perkakasan)
Nama Lama : Diploma Teknologi Pengeluaran (Teknologi Acuan & Perkakasan)
(A5004)
103 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 27/11/2006
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Teknologi Acuan)
Nama Lama : Diploma Teknologi Pengeluaran (Teknologi Acuan)
(A5005)
102 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 27/11/2006
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Rekabentuk Produk dan Pembuatan)
Nama Lama : Diploma Rekabentuk Produk Dan Pembuatan
(A7165)
102 214 (Design) Mulai 06/02/2009
7 Diploma Keselamatan Rangkaian
(A7166)
99 481 (Computer Science) Mulai 24/02/2009
8 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Kejituan Pemesinan CNC)
Nama Lama : Diploma dalam Teknologi Kejituan Pemesinan CNC
(A7164)
101 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 01/11/2010
9 Diploma Kejuruteraan Teknologi (Kelestarian Tenaga dan Pengagihan Kuasa)
(MQA/FA1410)
96 522 (Electricity and Energy) Mulai 25/06/2015
10 Diploma Kejuruteraan Teknologi (Penyelenggaraan Loji Industri)
(MQA/FA2040)
94 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 25/06/2015
11 Diploma Kejuruteraan Teknologi (Fabrikasi Kepingan Logam & Pembangunan Produk)
(MQA/FA2041)
105 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 10/07/2015
12 Diploma Kejuruteraan Teknologi (Sistem Pembuatan)
(MQA/FA2042)
101 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 10/07/2015
13 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Fasiliti & Automasi Bangunan)
(MQA/FA4871)
97 523 (Electronics and Automation) 01/01/2018 - 31/12/2023
14 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Penyelenggaraan Peralatan Mesin)
(MQA/FA4786)
102 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2018 - 31/12/2023
15 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Rekabentuk Perindustrian)
(MQA/FA4785)
100 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2018 - 31/12/2023
16 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Sistem Komunikasi Industri)
(MQA/FA4870)
97 523 (Electronics and Automation) 01/01/2018 - 31/12/2023
17 Diploma Multimedia Kreatif
(MQA/FA6035)
92 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/12/2018
18 Diploma Teknologi Kejuruteraan Autotronik
Nama Lama : Diploma Teknologi Kejuruteraan (Autotronik & Sistem Hybrid )
(MQA/FA4936)
99 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
19 General Certificate of Education - Advanced Level (GCE 'A' Level) in collaboration with University of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES), U.K
(A7643)
70 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 11/11/2011
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.