Header
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


UOW MALAYSIA KDU Penang University College (Nama Lama : Kolej Universiti KDU Penang)
Alamat : No.32, Jalan Anson
10400 Pulau Pinang
Penang.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
16/03/2001 No.32, Jalan Anson 10400 Pulau Pinang Penang Kolej KDU Kampus Pulau Pinang/KDU College Penang Campus
19/10/2015 No.32, Jalan Anson 10400 Pulau Pinang Penang KDU Penang University College
07/10/2019 No.32, Jalan Anson 10400 Pulau Pinang Penang UOW MALAYSIA KDU Penang University College

No Tel : 04-238 6368
No Faks : 04-228 0362
E-Mel : best@kdupg.edu.my
Laman Web : www.kdupg.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 UNSW Foundation Year
(A5475)
57 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 20/02/2008
2 Australian Matriculation Programme (AUSMAT)
(MQA/FA0189)
69 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 07/07/2011
3 Foundation in Arts
(MQA/FA9024)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 08/03/2019
4 Foundation in Science
(MQA/FA8033)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 29/04/2019
5 Sijil Teknologi Maklumat
(A6760)
60 482 (Computer Use) Mulai 21/09/2007
6 Sijil Kejururawatan
(A7613)
60 723 (Nursing and caring) 31/12/2009 - 30/12/2012
7 Diploma Of Arts (American University Programme)
(A0276)
90 210 (Arts (broad programmes)) 12/03/2001 - 11/03/2006
8 Diploma Of Science (American University Programme)
(A0272)
90 440 (Physical Science (broad programmes)) 12/03/2001 - 11/03/2006
9 Diploma Kejuruteraan Komputer , Elektronik Dan Telekomunikasi
(A0274)
95 523 (Electronics and Automation) 16/03/2001 - 15/03/2006
10 Diploma Pengajian Komputer
(A0275)
95 481 (Computer Science) 24/12/2002 - 23/12/2007
11 Diploma in Mass Communication
(A0788)
91 321 (Journalism and reporting) 26/05/2003 - 25/05/2008
12 Diploma In Professional Chef Training Secara Kerjasama Dengan International Hotel Management Institute, Lucerne, Switzerland
(A0273)
92 811 (Hotel, restaurant and catering) 27/01/2005 - 26/01/2010
13 Diploma In International Hotel And Tourism Management Secara Kerjasama Dengan The International Hotel Management Institute (IMI), Switzerland
(A1387)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) 21/09/2005 - 20/09/2010
14 Diploma Kejuruteraan Elektronik Dan Telekomunikasi
(A1426)
95 523 (Electronics and Automation) 11/11/2005 - 10/11/2010
15 Diploma Perniagaan
(A5476)
93 340 (Business and Administration) 15/09/2006 - 14/09/2011
16 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A5024)
91 214 (Design) Mulai 20/09/2007
17 Diploma Teknologi Maklumat
Nama Lama : Diploma Pengajian Komputer
(A5031)
90 481 (Computer Science) Mulai 24/12/2007
18 Diploma Rekabentuk Grafik
(A5025)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/04/2008
19 Diploma Seni & Rekabentuk Digital
(A5023)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 24/04/2008
20 Diploma Teknologi Permainan
(A6739)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 31/10/2008
21 Diploma Komunikasi Massa
(A8444)
90 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/01/2009
22 Diploma Kejururawatan
(A7327)
104 723 (Nursing and caring) 31/12/2009 - 30/12/2012
23 Diploma Latihan Chef Profesional
(A10191)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 27/01/2010
24 Diploma Kejuruteraan Elektronik dan Telekomunikasi
(A9652)
91 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/02/2010
25 Diploma in International Hotel and Tourism Management secara kerjasama dengan The International Hotel Management Institute (IMI) Switzerland
(A7924)
91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 20/09/2010
26 Diploma in Electrical and Electronic Engineering
Nama Lama : Diploma in Electrical and Electronic Engineering (Microelectronics)
(A9865)
90 523 (Electronics and Automation) Mulai 04/08/2011
27 Diploma Perniagaan
(A9867)
90 340 (Business and Administration) Mulai 15/09/2011
28 Diploma in Creative Media Design
(A10182)
90 214 (Design) Mulai 07/05/2012
29 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA2533)
104 723 (Nursing and caring) 31/12/2012 - 30/12/2017
30 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Mekatronik)
(MQA/FA0284)
90 523 (Electronics and Automation) Mulai 27/02/2013
31 Diploma Pengurusan Hotel
(MQA/FA1595)
92 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 09/09/2014
32 Diploma Perakaunan
(MQA/FA4998)
91 344 (Accounting and Taxation) Mulai 30/03/2017
33 Diploma Animasi Digital
Nama Lama : Diploma Animasi 3D dan Analisa Pergerakan
(MQA/FA5804)
91 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/09/2017
34 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA2533)
105 723 (Nursing and caring) 31/12/2017 - 01/01/2021
35 Bachelor of Commerce 3+0 Secara Kerjasama Dengan Murdoch University Australia
(A0957)
109 340 (Business and Administration) 05/04/2004 - 04/04/2009
36 BSc. (Hons) In Computing Studies 3+0 Secara Kerjasama Dengan Northumbria, UK
(A1217)
117 481 (Computer Science) 14/02/2005 - 13/02/2010
37 Bachelor Of Engineering (Hons) Electrical And Electronics Engineering (3+0) Secara Kerjasama Dengan Northumbria University, UK
(A1579)
120 523 (Electronics and Automation) 06/06/2006 - 05/06/2011
38 Bachelor of Commerce 3+0 secara kerjasama dengan University of Murdoch, Western Australia
(A5187)
109 340 (Business and Administration) Mulai 15/09/2008
39 Bachelor of Engineering (Hons) in Electronic Engineering 4+0 secara kerjasama dengan Deakin University, Australia
(A5906)
121 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2012
40 Ijazah Sarjana Muda Sastera Pengurusan Hotel dan Pelancongan Antarabangsa secara Kerjasama 3+0 dengan Institut Hotel dan Pengurusan Antarabangsa (IMI), Switzerland
(A7988)
128 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 27/02/2009
41 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) secara kerjasama dengan Universiti Sains Malaysia
(A7341)
114 345 (Management and Administration) Mulai 02/03/2009
42 Bachelor of Science (Hons) in Computing Studies 3+0 secara kerjasama dengan University of Northumbria, UK
(A5334)
120 481 (Computer Science) Mulai 14/02/2010
43 Bachelor of Communication (Persuasive Communication) (Hons) secara kerjasama 3+0 dengan Universiti Sains Malaysia
(A9438)
108 321 (Journalism and reporting) Mulai 11/05/2010
44 Bachelor of Arts (Hons) Business Management & Human Resource Management secara kerjasama 3+0 dengan Keele University
(A9757)
135 345 (Management and Administration) Mulai 06/12/2010
45 Bachelor of Arts (Hons) Business Management & Finance 3+0 secara kerjasama dengan Keele University, UK
(A9758)
121 345 (Management and Administration) Mulai 16/12/2010
46 Bachelor of Engineering (Hons) Electrical & Electronic Engineering secara kerjasama 3+0 dengan Northumbria University, UK
(A8639)
120 523 (Electronics and Automation) Mulai 06/06/2011
47 Bachelor of Arts (Hons) Business Management & Marketing 3+0 secara kerjasama dengan Keele University, UK
(A9756)
128 340 (Business and Administration) Mulai 17/01/2012
48 BSc (Hons) in Communication & Public Relations 3+0 in collaboration with Northumbria University, UK
(MQA/FA1321)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 27/09/2013
49 B.Eng (Hons) Mechanical Engineering 3+0 in collaboration with Northumbria University, UK
(MQA/FA4957)
125 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 13/06/2016
50 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perhubungan Awam
Nama Lama : Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Komunikasi dan Perhubungan Awam
(MQA/FA8078)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 17/08/2018
51 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Produksi Media
(MQA/FA8079)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 17/08/2018
52 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
(MQA/FA8034)
126 344 (Accounting and Taxation) Mulai 27/08/2018
53 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA8388)
120 345 (Management and Administration) Mulai 09/10/2018
54 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
(MQA/FA8050)
120 481 (Computer Science) Mulai 25/10/2018
55 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) dalam Komputer dan Teknologi Rangkaian
(MQA/FA8180)
124 481 (Computer Science) Mulai 25/10/2018
56 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian)
(MQA/FA8186)
123 482 (Computer Use) Mulai 16/03/2020
57 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
(MQA/FA9777)
120 523 (Electronics and Automation) Mulai 24/07/2020
58 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Media Baru dan Pengiklanan
(MQA/FA8081)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 24/07/2020
59 GCE Advanced Level
(A8251)
54 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 28/08/2008
60 Diploma Kejururawatan Pos Basik (Onkologi)
(MQA/FA0909)
39 723 (Nursing and caring) 03/09/2012 - 28/02/2013
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.