Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Awam/Kerajaan | Universiti


Program dengan no. rujukan contohnya 12345 adalah program ‘deemed accredited’ yang berdasarkan pengiktirafan yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Manakala program dengan no. rujukan contohnya MQA/FA12345 atau A12345 adalah program Akreditasi Penuh yang dinilai oleh MQA.

Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 17 Januari 2020.

Nama IPTA:
 

 English Version    

BIL
NAMA IPTA NEGERI
1
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Kedah
2
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Johor
3
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Johor
4
Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu
Terengganu
5
Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu Kampus Dungun
Terengganu
6
Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor Kampus Puncak Perdana
Selangor
7
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2
Sarawak
8
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Mukah
Sarawak
9
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Tawau
Sabah
10
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu
Sabah
11
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak Kampus Tapah
Perak
12
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Kuantan
Pahang
13
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Jengka
Pahang
14
Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban
Negeri Sembilan
15
Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah
Negeri Sembilan
16
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah
Melaka
17
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Kampus Machang
Kelantan
18
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Kampus Kota Bharu
Kelantan
19
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah Kampus Sungai Petani
Kedah
20
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
Johor
21
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak
Sarawak
22
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang
Pulau Pinang
23
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Perak
24
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (UiTM Cawangan Johor)
Johor
25
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Sungai Buloh)
Selangor
26
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Shah Alam)
Selangor
27
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Puncak Alam)
Selangor
28
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Perlis)
Perlis
29
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Johor
30
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Melaka
31
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Terengganu
32
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Terengganu
33
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Terengganu
34
Universiti Sains Malaysia (USM) (Nibong Tebal)
Pulau Pinang
35
Universiti Sains Malaysia (USM) (Minden)
Pulau Pinang
36
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan) (Kubang Kerian)
Kelantan
37
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Negeri Sembilan
38
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Selangor
39
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
40
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perak
41
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Terengganu
42
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kuching)
Sarawak
43
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Sarawak
44
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Sabah
45
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Perlis
46
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Pahang
47
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
48
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
49
Universiti Malaya
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
50
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
51
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Cheras)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
52
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Selangor
53
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Pahang
54
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur