Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Awam/Kerajaan | Universiti


Program dengan no. rujukan contohnya 12345 adalah program ‘deemed accredited’ yang berdasarkan pengiktirafan yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Manakala program dengan no. rujukan contohnya MQA/FA12345 atau A12345 adalah program Akreditasi Penuh yang dinilai oleh MQA.

Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 10 Ogos 2020.

Nama IPTA:
 

 English Version    

BIL
NAMA IPTA NEGERI
1
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Johor
2
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Johor
3
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Johor Kampus Segamat
Johor
4
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Johor
5
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
Johor
6
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Kedah
7
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah Kampus Sungai Petani
Kedah
8
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan) (Kubang Kerian)
Kelantan
9
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
10
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan Kampus Kota Bharu
Kelantan
11
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan Kampus Machang
Kelantan
12
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
13
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Melaka
14
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah
Melaka
15
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Bandaraya Melaka
Melaka
16
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Jasin
Melaka
17
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Negeri Sembilan
18
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban
Negeri Sembilan
19
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah
Negeri Sembilan
20
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau
Negeri Sembilan
21
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Pahang
22
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Pahang
23
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Jengka
Pahang
24
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Kuantan
Pahang
25
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pahang Kampus Raub
Pahang
26
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perak
27
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Perak
28
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Tapah
Perak
29
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Perlis
30
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perlis Kampus Arau
Perlis
31
Universiti Sains Malaysia (USM) (Minden)
Pulau Pinang
32
Universiti Sains Malaysia (USM) (Nibong Tebal)
Pulau Pinang
33
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang
Pulau Pinang
34
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam
Pulau Pinang
35
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Sabah
36
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah Kampus Tawau
Sabah
37
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu
Sabah
38
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Sarawak
39
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kuching)
Sarawak
40
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Samarahan
Sarawak
41
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2
Sarawak
42
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Mukah
Sarawak
43
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Shah Alam)
Selangor
44
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Selangor
45
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Selangor
46
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Puncak Alam)
Selangor
47
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Sungai Buloh)
Selangor
48
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Selangor Kampus Puncak Perdana
Selangor
49
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Terengganu
50
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Terengganu
51
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Terengganu
52
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Terengganu
53
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu
Terengganu
54
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu Kampus Dungun
Terengganu
55
Universiti Malaya
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
56
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
57
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
58
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Cheras)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
59
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur