Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Kolej/Institusi

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 23 September 2020. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 3515.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA IPTS NEGERI
26
Institut EU
Selangor
27
Institut First Robotics Industrial Science (FRIS)
Pulau Pinang
28
Institut FMM
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
29
Institut Hasani Kedah
Kedah
30
Institut Informasi Multimedia
Pahang
31
Institut Integrasi Utama Avicenna
Selangor
32
Institut I-Systems Klang
(Nama Lama : Institut Systematic (Klang))
Selangor
33
Institut I-Systems Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
34
Institut I-Systems Kuching
Sarawak
35
Institut Jati
(Nama Lama : Kolej Legenda Jati)
Negeri Sembilan
36
Institut Kojadi
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
37
Institut Makanan Malaysia
Selangor
38
Institut Media Integratif Malaysia (MIIM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
39
Institut Methodist Pilley
Sarawak
40
Institut Nasional Sains Oftalmik
Selangor
41
Institut Nasional Sains Oftalmik
Selangor
42
Institut Optopreneur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
43
Institut Pelaburan PNB
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
44
Institut Pengajian Global
Negeri Sembilan
45
Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis (IPTIP)
Perlis
46
Institut Pengurusan dan Teknologi Antarabangsa
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
47
Institut Pengurusan Global
Selangor
48
Institut Pengurusan Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
49
Institut Pengurusan Maxcel
Sarawak
50
Institut Pengurusan Teknologi Utara
Kedah
 
Awal Rekod | 25 Rekod Sebelum | 25 Rekod Selepas | Akhir Rekod