Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) (Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Alamat : 21030 Kuala Terengganu
Terengganu.No Tel : 09-668 4219
No Faks : 09-668 4143
E-Mel : ppak@umt.edu.my
Laman Web : www.umt.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Asasi STEM
 MQA/FA9547
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 23/07/2019 NIL
2 Diploma Perikanan
 MQA/FA4760
Diploma 90 624 (Fisheries) 05/06/2012 NIL
3 Sarjana Muda Ekonomi (Sumber Alam) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Sumber Alam)
 MQA/FA4778
Sarjana Muda 123 314 (Economics) 05/06/2012 NIL
4 Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kaunseling
 MQA/FA4776
Sarjana Muda 138 762 (Social work and counselling) 05/06/2012 NIL
5 Sarjana Muda Pengurusan (Maritim) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Maritim)
 MQA/FA4757
Sarjana Muda 130 345 (Management and Administration) 05/06/2012 NIL
6 Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)
 MQA/FA4777
Sarjana Muda 128 342 (Marketing and Advertising) 05/06/2012 NIL
7 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
 MQA/FA4779
Sarjana Muda 136 344 (Accounting and Taxation) 05/06/2012 NIL
8 Sarjana Muda Sains (Biologi Marin) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)
 MQA/FA4758
Sarjana Muda 121 443 (Earth Science) 05/06/2012 NIL
9 Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)
 MQA/FA4771
Sarjana Muda 120 422 (Environmental Science) 05/06/2012 NIL
10 Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)
 MQA/FA4768
Sarjana Muda 121 461 (Mathematics) 05/06/2012 NIL
11 Sarjana Muda Sains (Sains Biologi) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)
 MQA/FA4770
Sarjana Muda 120 421 (Biology and biochemistry) 05/06/2012 NIL
12 Sarjana Muda Sains (Sains Kimia) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)
 MQA/FA4772
Sarjana Muda 120 442 (Chemistry) 05/06/2012 NIL
13 Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim)
 MQA/FA4755
Sarjana Muda 137 840 (Transport services) 05/06/2012 NIL
14 Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur)
 MQA/FA4761
Sarjana Muda 120 624 (Fisheries) 05/06/2012 NIL
15 Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai)
 MQA/FA4763
Sarjana Muda 125 621 (Crop and livestock production) 05/06/2012 NIL
16 Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti)
 MQA/FA4773
Sarjana Muda 120 422 (Environmental Science) 05/06/2012 NIL
17 Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan)
 MQA/FA4762
Sarjana Muda 120 624 (Fisheries) 05/06/2012 NIL
18 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)
 MQA/FA4756
Sarjana Muda 137 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 05/06/2012 NIL
19 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA4775
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) 05/06/2012 NIL
20 Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan)
 MQA/FA4765
Sarjana Muda 133 541 (Food Processing) 05/06/2012 NIL
21 Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan)
 MQA/FA4764
Sarjana Muda 133 541 (Food Processing) 05/06/2012 NIL
22 Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar)
 MQA/FA4767
Sarjana Muda 133 422 (Environmental Science) 05/06/2012 NIL
23 Sarjana Muda Pengurusan (Pengajian Polisi) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Pengurusan (Pengajian Polisi)
 MQA/FA4774
Sarjana Muda 121 762 (Social work and counselling) 05/06/2012 NIL
24 Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA5174
Sarjana Muda 122 812 (Travel, tourism and leisure) 11/11/2014 NIL
25 Sarjana Muda Sains (Matematik Gunaan) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Matematik Gunaan)
 MQA/FA4769
Sarjana Muda 122 461 (Mathematics) 05/06/2012 NIL
26 Sarjana Muda Sains (Sains Marin) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Sains Marin)
 MQA/FA4759
Sarjana Muda 125 443 (Earth Science) 05/06/2012 NIL
27 Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Sains Tanaman) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Sains Tanaman)
 MQA/FA1673
Sarjana Muda 132 621 (Crop and livestock production) 30/01/2018 NIL
28 Sarjana Muda Sains Gunaan (Elektronik dan Instrumentasi) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Gunaan (Elektronik dan Instrumentasi)
 MQA/FA4766
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) 05/06/2012 NIL
29 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim
 MQA/FA4834
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) 06/02/2014 NIL
30 Sarjana Kaunseling
 MQA/FA4036
Sarjana 48 762 (Social work and counselling) 06/04/2017 05/04/2022
31 Sarjana Pengurusan (Zon Pantai Bersepadu)
 MQA/FA6879
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 16/08/2013 NIL
32 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA0392
Sarjana 48 340 (Business and Administration) 18/11/2014 NIL
33 Sarjana Sains
 MQA/FA6898
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) 16/08/2013 NIL
34 Sarjana Sains (Akuakultur)
 MQA/FA6902
Sarjana 42 624 (Fisheries) 16/08/2013 NIL
35 Sarjana Sains Akuakultur
 MQA/FA6903
Sarjana NA 624 (Fisheries) 16/08/2013 NIL
36 Sarjana Sains Biodiversiti dan Pemuliharaan
 MQA/FA6905
Sarjana NA 422 (Environmental Science) 16/08/2013 NIL
37 Sarjana Sains Biokimia
 MQA/FA6907
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
38 Sarjana Sains Biologi Molekul dan Sel
 MQA/FA6909
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
39 Sarjana Sains Bioteknologi
 MQA/FA6911
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
40 Sarjana Sains Botani
 MQA/FA6913
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
41 Sarjana Sains Ekologi
 MQA/FA6915
Sarjana NA 422 (Environmental Science) 16/08/2013 NIL
42 Sarjana Sains Ekonomi
 MQA/FA6880
Sarjana NA 314 (Economics) 16/08/2013 NIL
43 Sarjana Sains Falsafah dan Ketamadunan
 MQA/FA6882
Sarjana NA 227 (History, philosophy and related subjects) 16/08/2013 NIL
44 Sarjana Sains Fisiologi
 MQA/FA6917
Sarjana NA 721 (Medicine) 16/08/2013 NIL
45 Sarjana Sains Fizik
 MQA/FA6919
Sarjana NA 441 (Physics) 16/08/2013 NIL
46 Sarjana Sains Genetik
 MQA/FA6921
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
47 Sarjana Sains Kaunseling
 MQA/FA6884
Sarjana NA 762 (Social work and counselling) 16/08/2013 NIL
48 Sarjana Sains Kewangan
 MQA/FA6886
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) 16/08/2013 NIL
49 Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA9118
Sarjana 44 481 (Computer Science) 23/04/2020 NIL
50 Sarjana Sains Komunikasi
 MQA/FA6888
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) 16/08/2013 NIL
51 Sarjana Sains Linguistik Terapan
 MQA/FA6890
Sarjana NA 222 (Languages) 16/08/2013 NIL
52 Sarjana Sains Mikrobiologi
 MQA/FA6923
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
53 Sarjana Sains Oseanografi
 MQA/FA6925
Sarjana NA 443 (Earth Science) 16/08/2013 NIL
54 Sarjana Sains Pemasaran
 MQA/FA6892
Sarjana NA 342 (Marketing and Advertising) 16/08/2013 NIL
55 Sarjana Sains Penderiaan Jauh
 MQA/FA6955
Sarjana NA 443 (Earth Science) 16/08/2013 NIL
56 Sarjana Sains Pengajian Maritim
 MQA/FA6900
Sarjana NA 840 (Transport services) 16/08/2013 NIL
57 Sarjana Sains Pengajian Sosial
 MQA/FA6894
Sarjana NA 762 (Social work and counselling) 16/08/2013 NIL
58 Sarjana Sains Pengurusan
 MQA/FA6896
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 16/08/2013 NIL
59 Sarjana Sains Perikanan
 MQA/FA6927
Sarjana NA 624 (Fisheries) 16/08/2013 NIL
60 Sarjana Sains Perikanan Tropika
 MQA/FA8768
Sarjana 40 624 (Fisheries) 24/01/2019 NIL
61 Sarjana Sains Sains Akuatik
 MQA/FA6929
Sarjana NA 422 (Environmental Science) 16/08/2013 NIL
62 Sarjana Sains Sains Haiwan
 MQA/FA6931
Sarjana NA 621 (Crop and livestock production) 16/08/2013 NIL
63 Sarjana Sains Sains Kimia
 MQA/FA6933
Sarjana NA 442 (Chemistry) 16/08/2013 NIL
64 Sarjana Sains Sains Komputer
 MQA/FA6935
Sarjana NA 481 (Computer Science) 16/08/2013 NIL
65 Sarjana Sains Sains Makanan
 MQA/FA6937
Sarjana NA 541 (Food Processing) 16/08/2013 NIL
66 Sarjana Sains Sains Marin
 MQA/FA6939
Sarjana NA 422 (Environmental Science) 16/08/2013 NIL
67 Sarjana Sains Sains Matematik
 MQA/FA6941
Sarjana NA 461 (Mathematics) 16/08/2013 NIL
68 Sarjana Sains Sains Tanaman
 MQA/FA6943
Sarjana NA 621 (Crop and livestock production) 16/08/2013 NIL
69 Sarjana Sains Teknologi dan Pengurusan Alam Sekitar
 MQA/FA6945
Sarjana NA 851 (Environmental protection technology) 16/08/2013 NIL
70 Sarjana Sains Teknologi Kimia
 MQA/FA6949
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) 16/08/2013 NIL
71 Sarjana Sains Teknologi Lepas Tuai
 MQA/FA6947
Sarjana NA 621 (Crop and livestock production) 16/08/2013 NIL
72 Sarjana Sains Teknologi Maritim
 MQA/FA6951
Sarjana NA 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 16/08/2013 NIL
73 Sarjana Sains Zoologi
 MQA/FA6953
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
74 Doktor Falsafah
 MQA/FA6899
Ijazah Kedoktoran NA 344 (Accounting and Taxation) 16/08/2013 NIL
75 Doktor Falsafah Akuakultur
 MQA/FA6904
Ijazah Kedoktoran NA 624 (Fisheries) 16/08/2013 NIL
76 Doktor Falsafah Biodiversiti dan Pemuliharaan
 MQA/FA6906
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) 16/08/2013 NIL
77 Doktor Falsafah Biokimia
 MQA/FA6908
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
78 Doktor Falsafah Biologi Molekul dan Sel
 MQA/FA6910
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
79 Doktor Falsafah Bioteknologi
 MQA/FA6912
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
80 Doktor Falsafah Botani
 MQA/FA6914
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
81 Doktor Falsafah Ekologi
 MQA/FA6916
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) 16/08/2013 NIL
82 Doktor Falsafah Ekonomi
 MQA/FA6881
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) 16/08/2013 NIL
83 Doktor Falsafah Falsafah dan Ketamadunan
 MQA/FA6883
Ijazah Kedoktoran NA 227 (History, philosophy and related subjects) 16/08/2013 NIL
84 Doktor Falsafah Fisiologi
 MQA/FA6918
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) 16/08/2013 NIL
85 Doktor Falsafah Fizik
 MQA/FA6920
Ijazah Kedoktoran NA 441 (Physics) 16/08/2013 NIL
86 Doktor Falsafah Genetik
 MQA/FA6922
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
87 Doktor Falsafah Kaunseling
 MQA/FA6885
Ijazah Kedoktoran NA 762 (Social work and counselling) 16/08/2013 NIL
88 Doktor Falsafah Kewangan
 MQA/FA6887
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) 16/08/2013 NIL
89 Doktor Falsafah Komunikasi
 MQA/FA6889
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) 16/08/2013 NIL
90 Doktor Falsafah Linguistik Terapan
 MQA/FA6891
Ijazah Kedoktoran NA 222 (Languages) 16/08/2013 NIL
91 Doktor Falsafah Mikrobiologi
 MQA/FA6924
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
92 Doktor Falsafah Oseanografi
 MQA/FA6926
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) 16/08/2013 NIL
93 Doktor Falsafah Pemasaran
 MQA/FA6893
Ijazah Kedoktoran NA 342 (Marketing and Advertising) 16/08/2013 NIL
94 Doktor Falsafah Penderiaan Jauh
 MQA/FA6956
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) 16/08/2013 NIL
95 Doktor Falsafah Pengajian Maritim
 MQA/FA6901
Ijazah Kedoktoran NA 840 (Transport services) 16/08/2013 NIL
96 Doktor Falsafah Pengajian Sosial
 MQA/FA6895
Ijazah Kedoktoran NA 762 (Social work and counselling) 16/08/2013 NIL
97 Doktor Falsafah Pengurusan
 MQA/FA6897
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 16/08/2013 NIL
98 Doktor Falsafah Perikanan
 MQA/FA6928
Ijazah Kedoktoran NA 624 (Fisheries) 16/08/2013 NIL
99 Doktor Falsafah Sains Akuatik
 MQA/FA6930
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) 16/08/2013 NIL
100 Doktor Falsafah Sains Haiwan
 MQA/FA6932
Ijazah Kedoktoran NA 621 (Crop and livestock production) 16/08/2013 NIL
101 Doktor Falsafah Sains Kimia
 MQA/FA6934
Ijazah Kedoktoran NA 442 (Chemistry) 16/08/2013 NIL
102 Doktor Falsafah Sains Komputer
 MQA/FA6936
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 16/08/2013 NIL
103 Doktor Falsafah Sains Makanan
 MQA/FA6938
Ijazah Kedoktoran NA 541 (Food Processing) 16/08/2013 NIL
104 Doktor Falsafah Sains Marin
 MQA/FA6940
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) 16/08/2013 NIL
105 Doktor Falsafah Sains Matematik
 MQA/FA6942
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) 16/08/2013 NIL
106 Doktor Falsafah Sains Tanaman
 MQA/FA6944
Ijazah Kedoktoran NA 621 (Crop and livestock production) 16/08/2013 NIL
107 Doktor Falsafah Teknologi dan Pengurusan Alam Sekitar
 MQA/FA6946
Ijazah Kedoktoran NA 851 (Environmental protection technology) 16/08/2013 NIL
108 Doktor Falsafah Teknologi Kimia
 MQA/FA6950
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) 16/08/2013 NIL
109 Doktor Falsafah Teknologi Lepas Tuai
 MQA/FA6948
Ijazah Kedoktoran NA 621 (Crop and livestock production) 16/08/2013 NIL
110 Doktor Falsafah Teknologi Maritim
 MQA/FA6952
Ijazah Kedoktoran NA 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 16/08/2013 NIL
111 Doktor Falsafah Zoologi
 MQA/FA6954
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) 16/08/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak