Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Alamat : Kem Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-9051 3421
No Faks : 03-9056 5411
E-Mel : tnc.heaa@upnm.edu.my
Laman Web : www.upnm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sarjana Muda Pengajian Strategi
 11698
Sarjana Muda 863 (Military and defence) 26/01/2007 07/2007
2 Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan
 11699
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 26/01/2007 07/2007
3 Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Sistem Komputer)
 11521
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 19/12/2006 07/2007
4 Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas)
 11520
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 19/12/2006 07/2007
5 Sarjana Muda Teknologi Maritim
 11519
Sarjana Muda 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 19/12/2006 07/2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Eksekutif Pengajian Strategi dan Pertahanan
 MQA/FA0825
Diploma 90 863 (Military and defence) 06/08/2014 NIL
2 Diploma Ketangkasan Pertahanan
 MQA/FA4873
Diploma 90 813 (Sports) 08/08/2019 NIL
3 Diploma Pengurusan Logistik
 MQA/FA4556
Diploma 90 345 (Management and Administration) 12/06/2018 NIL
4 Diploma Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA4557
Diploma 90 345 (Management and Administration) 12/06/2018 NIL
5 Sarjana Muda Doktor Perubatan
 MQA/FA0336
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 02/12/2019 01/12/2024
6 Sarjana Muda Doktor Perubatan
 MQA/FA0336
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 02/06/2016 01/12/2019
7 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
 MQA/FA5135
Sarjana Muda 132 526 (Civil Engineering) 01/01/2016 31/12/2020
8 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
 MQA/FA5135
Sarjana Muda 145 526 (Civil Engineering) 01/01/2013 31/12/2015
9 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA5137
Sarjana Muda 142 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 31/12/2015
10 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA5137
Sarjana Muda 132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 31/12/2021
11 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Kuasa)
 MQA/FA5138
Sarjana Muda 132 522 (Electricity and Energy) 01/01/2016 31/12/2021
12 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Kuasa)
 MQA/FA5138
Sarjana Muda 142 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 31/12/2015
13 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5136
Sarjana Muda 150 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 31/12/2015
14 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5136
Sarjana Muda 132 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2016 31/12/2020
15 Sarjana Muda Pengajian Strategi
 MQA/FA9201
Sarjana Muda 120 863 (Military and defence) 10/02/2017 NIL
16 Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan
 MQA/FA9061
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 01/12/2016 NIL
17 Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Sistem Komputer)
 MQA/FA9059
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 02/02/2017 NIL
18 Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas)
 MQA/FA9058
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 02/02/2017 NIL
19 Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya)
 MQA/FA0461
Sarjana Muda 120 222 (Languages) 02/03/2017 NIL
20 Sarjana Muda Teknologi Maritim
 MQA/FA9060
Sarjana Muda 120 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 02/02/2017 NIL
21 Diploma Pascasiswazah Pengajian Strategi dan Pertahanan
 MQA/FA9418
Diploma Pascasiswazah 30 863 (Military and defence) 14/06/2019 NIL
22 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5814
Sarjana 40 521 (Mechanics and Metal Work) 01/11/2018 NIL
23 Sarjana Pengurusan Perniagaan (Pertahanan dan Keselamatan)
 MQA/FA9014
Sarjana 45 345 (Management and Administration) 31/01/2020 NIL
24 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Rantaian Bekalan dan Logistik)
 MQA/FA2669
Sarjana 45 345 (Management and Administration) 24/08/2018 NIL
25 Sarjana Sains (Biologi)
 MQA/FA11450
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) 24/04/2018 NIL
26 Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/FA6370
Sarjana NA 441 (Physics) 22/04/2013 NIL
27 Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6387
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) 22/04/2013 NIL
28 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA6385
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) 22/04/2013 NIL
29 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6389
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) 22/04/2013 NIL
30 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/FA6368
Sarjana NA 442 (Chemistry) 22/04/2013 NIL
31 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA11449
Sarjana NA 461 (Mathematics) 24/04/2018 NIL
32 Sarjana Sains (Pendidikan)
 MQA/FA6392
Sarjana NA 142 (Education science) 22/04/2013 NIL
33 Sarjana Sains (Pengurusan Sumber)
 MQA/FA6381
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 22/04/2013 NIL
34 Sarjana Sains (Sains Kejurulatihan)
 MQA/FA6379
Sarjana NA 813 (Sports) 22/04/2013 NIL
35 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/FA6377
Sarjana NA 481 (Computer Science) 22/04/2013 NIL
36 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/FA6372
Sarjana NA 462 (Statistics) 22/04/2013 NIL
37 Sarjana Sains (Strategik dan Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA6383
Sarjana NA 313 (Political science and civics) 22/04/2013 NIL
38 Sarjana Sains (Teknologi Maritim)
 MQA/FA6374
Sarjana NA 545 (Applied science) 22/04/2013 NIL
39 Sarjana Sains (Teknologi Pertahanan)
 MQA/FA6375
Sarjana NA 863 (Military and defence) 22/04/2013 NIL
40 Sarjana Sains Kejuruteraan (Aeronautik)
 MQA/FA8466
Sarjana 43 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 28/03/2019 NIL
41 Doktor Falsafah (Biologi)
 MQA/FA13697
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) 14/11/2019 NIL
42 Doktor Falsafah (Fizik)
 MQA/FA6371
Ijazah Kedoktoran NA 441 (Physics) 22/04/2013 NIL
43 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6388
Ijazah Kedoktoran NA 526 (Civil Engineering) 22/04/2013 NIL
44 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/FA6386
Ijazah Kedoktoran NA 523 (Electronics and Automation) 22/04/2013 NIL
45 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA6391
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) 22/04/2013 NIL
46 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6390
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) 22/04/2013 NIL
47 Doktor Falsafah (Kimia)
 MQA/FA6369
Ijazah Kedoktoran NA 442 (Chemistry) 22/04/2013 NIL
48 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/FA13696
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) 31/01/2020 NIL
49 Doktor Falsafah (Pendidikan)
 MQA/FA6393
Ijazah Kedoktoran NA 142 (Education science) 22/04/2013 NIL
50 Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber)
 MQA/FA6382
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 22/04/2013 NIL
51 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA6378
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 22/04/2013 NIL
52 Doktor Falsafah (Sains Sukan)
 MQA/FA6380
Ijazah Kedoktoran NA 813 (Sports) 22/04/2013 NIL
53 Doktor Falsafah (Statistik)
 MQA/FA6373
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) 22/04/2013 NIL
54 Doktor Falsafah (Strategik dan Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA6384
Ijazah Kedoktoran NA 313 (Political science and civics) 22/04/2013 NIL
55 Doktor Falsafah (Teknologi Pertahanan)
 MQA/FA6376
Ijazah Kedoktoran NA 863 (Military and defence) 22/04/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak