Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Alamat : 06010 Sintok
Kedah.No Tel : 04-928 4000
No Faks : 04-928 3016
E-Mel : prouum@uum.edu.my
Laman Web : www.uum.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian/Ijazah Sarjana Muda Sains Ekonomi dengan Kepujian
 10113
Sarjana Muda 314 (Economics) NA 07/1984
2 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
 10101
Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) 11/10/2005 07/2006

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Program Asasi Pengurusan
 MQA/FA4401
Program Asas 50 345 (Management and Administration) 21/05/2015 NIL
2 Diploma Eksekutif dalam Pengurusan Perniagaan
 MQA/SWA01200
Diploma 90 345 (Management and Administration) 13/01/2018 NIL
3 Ijazah Sarjana Muda Falsafah, Undang-undang dan Perniagaan dengan Kepujian
 MQA/SWA01277
Sarjana Muda 141 345 (Management and Administration) 18/11/2017 NIL
4 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Sekolah Rendah)
 MQA/FA5405
Sarjana Muda 139 141 (Teaching and Training) 19/03/2015 31/12/2017
5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Sekolah Rendah)
 MQA/FA6193
Sarjana Muda 139 141 (Teaching and Training) 19/03/2015 31/12/2017
6 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Acara dengan Kepujian
 MQA/SWA03675
Sarjana Muda 133 812 (Travel, tourism and leisure) 21/04/2019 NIL
7 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif dengan Kepujian
 MQA/FA2311
Sarjana Muda 124 210 (Arts (broad programmes)) 01/10/2015 NIL
8 Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
 AL0062
Sarjana Muda 166 380 (Law) 26/10/2007 NIL
9 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan
 MQA/FA6192
Diploma Pascasiswazah 40 141 (Teaching and Training) 29/12/2014 NIL
10 Diploma Pascasiswazah Sains Koreksional
Nama Lama : Diploma Siswazah Sains Koreksional
 MQA/FA6431
Diploma Pascasiswazah 30 762 (Social work and counselling) 13/06/2013 NIL
11 Post Graduate Diploma in Education (PGDE)
 MQA/FA2480
Diploma Pascasiswazah 31 145 (Training for teachers with subject specialisation) 07/03/2013 NIL
12 Ijazah Sarjana Ekonomi
 MQA/FA6438
Sarjana 40 314 (Economics) 13/06/2013 NIL
13 Ijazah Sarjana Ekonomi
 MQA/FA6439
Sarjana 40 314 (Economics) 13/06/2013 NIL
14 Ijazah Sarjana Ekonomi
 MQA/FA6440
Sarjana NA 314 (Economics) 13/06/2013 NIL
15 Ijazah Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA6446
Sarjana 42 343 (Finance, banking, insurance) 13/06/2013 NIL
16 Ijazah Sarjana Linguistik Terapan
 MQA/FA6408
Sarjana 40 222 (Languages) 13/06/2013 NIL
17 Ijazah Sarjana Linguistik Terapan
 MQA/FA6409
Sarjana NA 222 (Languages) 13/06/2013 NIL
18 Ijazah Sarjana Linguistik Terapan
 MQA/FA6410
Sarjana 40 222 (Languages) 13/06/2013 NIL
19 Ijazah Sarjana Pendidikan
 MQA/FA6414
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/06/2013 NIL
20 Ijazah Sarjana Pendidikan
 MQA/FA6415
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/06/2013 NIL
21 Ijazah Sarjana Pendidikan
 MQA/FA6416
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/06/2013 NIL
22 Ijazah Sarjana Pengurusan Awam
 MQA/FA6471
Sarjana 40 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
23 Ijazah Sarjana Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/FA6454
Sarjana 42 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
24 Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam
 MQA/FA6468
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
25 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6433
Sarjana 48 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
26 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan)
 MQA/FA6435
Sarjana 42 343 (Finance, banking, insurance) 13/06/2013 NIL
27 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Projek)
 MQA/FA6436
Sarjana 42 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
28 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Rantaian Bekalan)
 MQA/FA6437
Sarjana 42 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
29 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perakaunan)
 MQA/FA6434
Sarjana 45 344 (Accounting and Taxation) 13/06/2013 NIL
30 Ijazah Sarjana Sains (Insurans)
 MQA/FA6445
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) 13/06/2013 NIL
31 Ijazah Sarjana Sains (Kaunseling)
 MQA/FA6429
Sarjana 55 762 (Social work and counselling) 13/06/2013 NIL
32 Ijazah Sarjana Sains (Kaunseling)
 MQA/FA6430
Sarjana NA 762 (Social work and counselling) 13/06/2013 NIL
33 Ijazah Sarjana Sains (Kepengetuaan)
 MQA/FA6420
Sarjana 42 142 (Education science) 13/06/2013 NIL
34 Ijazah Sarjana Sains (Kepengetuaan)
 MQA/FA6421
Sarjana NA 142 (Education science) 13/06/2013 NIL
35 Ijazah Sarjana Sains (Kewangan Islam)
 MQA/FA6448
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) 13/06/2013 NIL
36 Ijazah Sarjana Sains (Kewangan)
 MQA/FA6443
Sarjana 42 343 (Finance, banking, insurance) 13/06/2013 NIL
37 Ijazah Sarjana Sains (Kewangan)
 MQA/FA6444
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) 13/06/2013 NIL
38 Ijazah Sarjana Sains (Komunikasi Kepengurusan)
 MQA/FA6425
Sarjana 40 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
39 Ijazah Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA6404
Sarjana NA 462 (Statistics) 13/06/2013 NIL
40 Ijazah Sarjana Sains (Pengajian Multimedia)
 MQA/FA6400
Sarjana NA 481 (Computer Science) 13/06/2013 NIL
41 Ijazah Sarjana Sains (Pengajian Strategik)
 MQA/FA6466
Sarjana 42 313 (Political science and civics) 13/06/2013 NIL
42 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan)
 MQA/FA6456
Sarjana NA 862 (Occupational health and safety) 13/06/2013 NIL
43 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan)
 MQA/FA6457
Sarjana 43 862 (Occupational health and safety) 13/06/2013 NIL
44 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Media)
 MQA/FA6426
Sarjana NA 322 (Library, information, archive) 13/06/2013 NIL
45 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Operasi)
 MQA/FA6452
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
46 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan)
 MQA/FA6472
Sarjana NA 812 (Travel, tourism and leisure) 13/06/2013 NIL
47 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA6417
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/06/2013 NIL
48 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA6418
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/06/2013 NIL
49 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA6419
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/06/2013 NIL
50 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Perakaunan dan Perancangan)
 MQA/FA6451
Sarjana 24 344 (Accounting and Taxation) 13/06/2013 NIL
51 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Teknologi)
 MQA/FA6453
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
52 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan)
 MQA/FA6455
Sarjana 42 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
53 Ijazah Sarjana Sains (Perakaunan Antarabangsa)
 MQA/FA6449
Sarjana 42 344 (Accounting and Taxation) 13/06/2013 NIL
54 Ijazah Sarjana Sains (Perakaunan)
 MQA/FA6450
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) 13/06/2013 NIL
55 Ijazah Sarjana Sains (Perbankan Islam)
 MQA/FA6447
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) 13/06/2013 NIL
56 Ijazah Sarjana Sains (Perbankan)
 MQA/FA6441
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) 13/06/2013 NIL
57 Ijazah Sarjana Sains (Perbankan)
 MQA/FA6442
Sarjana 42 343 (Finance, banking, insurance) 13/06/2013 NIL
58 Ijazah Sarjana Sains (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA6464
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
59 Ijazah Sarjana Sains (Perniagaan Antarabangsa)
 MQA/FA6465
Sarjana 42 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
60 Ijazah Sarjana Sains (Sains Pemutusan)
 MQA/FA6401
Sarjana NA 462 (Statistics) 13/06/2013 NIL
61 Ijazah Sarjana Sains (Sains Pemutusan)
 MQA/FA6402
Sarjana 40 462 (Statistics) 13/06/2013 NIL
62 Ijazah Sarjana Sains (Sistem Pintar)
 MQA/FA6398
Sarjana NA 481 (Computer Science) 13/06/2013 NIL
63 Ijazah Sarjana Sains (Sistem Pintar)
 MQA/FA6399
Sarjana 40 481 (Computer Science) 13/06/2013 NIL
64 Ijazah Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/FA6403
Sarjana NA 462 (Statistics) 13/06/2013 NIL
65 Ijazah Sarjana Sains (Teknokeusahawanan)
 MQA/FA6423
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
66 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
 MQA/FA6394
Sarjana 42 481 (Computer Science) 13/06/2013 NIL
67 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6395
Sarjana 42 481 (Computer Science) 13/06/2013 NIL
68 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6396
Sarjana 40 481 (Computer Science) 13/06/2013 NIL
69 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6397
Sarjana NA 481 (Computer Science) 13/06/2013 NIL
70 Ijazah Sarjana Sastera (Hubungan Antarabangsa)
 MQA/FA6462
Sarjana NA 313 (Political science and civics) 13/06/2013 NIL
71 Ijazah Sarjana Sastera (Kerja Sosial)
 MQA/FA6428
Sarjana NA 762 (Social work and counselling) 13/06/2013 NIL
72 Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/FA6424
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
73 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu Kontemporari)
 MQA/FA6411
Sarjana NA 223 (National Language) 13/06/2013 NIL
74 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu Kontemporari)
 MQA/FA6412
Sarjana 42 223 (National Language) 13/06/2013 NIL
75 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu Kontemporari)
 MQA/FA6413
Sarjana 41 223 (National Language) 13/06/2013 NIL
76 Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Islam)
 MQA/FA6407
Sarjana NA 221 (Religion) 13/06/2013 NIL
77 Ijazah Sarjana Sastera (Psikologi)
 MQA/FA6427
Sarjana NA 311 (Psychology) 13/06/2013 NIL
78 Ijazah Sarjana Sastera (Sains Politik)
 MQA/FA6463
Sarjana NA 313 (Political science and civics) 13/06/2013 NIL
79 Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah)
 MQA/FA6406
Sarjana NA 225 (History and Archaelogy) 13/06/2013 NIL
80 Ijazah Sarjana Sastera (Sosiologi)
 MQA/FA6467
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) 13/06/2013 NIL
81 Ijazah Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA6461
Sarjana NA 380 (Law) 13/06/2013 NIL
82 Ijazah Sarjana Undang-undang Komersil
 MQA/FA6458
Sarjana 40 380 (Law) 13/06/2013 NIL
83 Ijazah Sarjana Undang-undang Korporat
 MQA/FA6459
Sarjana 40 380 (Law) 13/06/2013 NIL
84 Ijazah Sarjana Undang-undang Sumber Manusia
 MQA/FA6460
Sarjana 40 380 (Law) 13/06/2013 NIL
85 Sarjana Kerja Sosial
 MQA/SWA04848
Sarjana 46 762 (Social work and counselling) 18/11/2017 NIL
86 Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA1230
Sarjana 42 343 (Finance, banking, insurance) 31/10/2013 NIL
87 Sarjana Pengajian Perniagaan Islam
 MQA/FA3754
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 23/02/2017 NIL
88 Sarjana Pengajian Perniagaan Islam
 MQA/FA4940
Sarjana 42 345 (Management and Administration) 08/03/2017 NIL
89 Sarjana Pengurusan Awam
 MQA/FA6469
Sarjana 40 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
90 Sarjana Pengurusan Awam
 MQA/FA6470
Sarjana 40 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
91 Sarjana Sains (Analisis Data)
 MQA/SWA06156
Sarjana 41 462 (Statistics) 11/11/2018 NIL
92 Sarjana Sains (Sains Koreksional)
 MQA/SWA04825
Sarjana 43 762 (Social work and counselling) 05/08/2019 NIL
93 Doktor Falsafah (Ph.D.)
 MQA/FA6405
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) 13/06/2013 NIL
94 Doktor Pengurusan
 MQA/FA6473
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
95 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6432
Ijazah Kedoktoran 82 345 (Management and Administration) 13/06/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak