Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Teluk Intan
Alamat : 10-20, Persiaran Intanova, Taman Intanova
36000 Teluk Intan
Perak.No Tel : 05-622 2134
No Faks : 05-622 2136
E-Mel : admin@kktin.edu.my
Laman Web : www.kktin.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Multimedia Kreatif (Animasi)
 11298
Sijil 213 (Audio-visual techniques and media production) 2001 12/2001
2 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11299
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2001 12/2002

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Animasi 2D
 MQA/FA4169
Sijil 60 213 (Audio-visual techniques and media production) 23/08/2013 NIL
2 Sijil Animasi 3D
 MQA/FA5243
Sijil 60 213 (Audio-visual techniques and media production) 09/07/2014 NIL
3 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2913
Sijil 73 581 (Architecture and town planning) 27/09/2012 NIL
4 Sijil Teknologi Senibina
Nama Lama : Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7443
Sijil 60 581 (Architecture and town planning) 01/11/2014 28/02/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak