Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Masjid Tanah
Alamat : Paya Rumput
78300 Masjid Tanah
Melaka.No Tel : 06-384 3703
No Faks : 06-384 3700
E-Mel : kkmt.edu.my
Laman Web : www.kkmt.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Landskap Dan Pengurusan Nurseri
 11354
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2004 01/2006
2 Sijil Sistem Komputer Dan Sokongan
 11352
Sijil 481 (Computer Science) 2001 07/2007
3 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11351
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2001 07/2007
4 Sijil Teknologi Maklumat
 11353
Sijil 481 (Computer Science) 2002 06/2003

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Teknologi Maklumat
Nama Lama : Sijil Aplikasi Perisian Komputer
 MQA/FA4197
Sijil 62-67 482 (Computer Use) 11/09/2013 NIL
2 Sijil Landskap
 MQA/FA6056
Sijil 60 581 (Architecture and town planning) 26/11/2014 NIL
3 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2429
Sijil 67 522 (Electricity and Energy) 20/09/2012 NIL
4 Sijil Rangkaian Komputer
 MQA/FA4196
Sijil 60-67 481 (Computer Science) 14/10/2013 31/07/2016
5 Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Nama Lama : Sijil Sistem Komputer dan Sokongan
 MQA/FA7465
Sijil 61 482 (Computer Use) 05/02/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak