Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Segamat 2
Alamat : KM 4, Jalan Jementah
85100 Batu Anam, Segamat
Johor.No Tel : 07-949 8227
No Faks : 07-949 8700
E-Mel : kkseg2@kksegamat2.edu.my
Laman Web : www.kksegamat2.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Multimedia Kreatif (Animasi)
 11383
Sijil 213 (Audio-visual techniques and media production) 2001 06/2003 - 12/2003
2 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11380
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2001 06/2003
3 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11381
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2001 07/2007
4 Sijil Teknologi Maklumat
 11382
Sijil 481 (Computer Science) 2002 07/2004

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Teknologi Maklumat
Nama Lama : Sijil Aplikasi Perisian Komputer
 MQA/FA4205
Sijil 62-67 482 (Computer Use) 11/09/2013 NIL
2 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2912
Sijil 73 581 (Architecture and town planning) 27/09/2012 NIL
3 Sijil Teknologi Senibina
Nama Lama : Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7441
Sijil 60 581 (Architecture and town planning) 25/02/2015 NIL
4 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2439
Sijil 67 522 (Electricity and Energy) 20/09/2012 NIL
5 Diploma Teknologi Solar Fotovoltan
 MQA/FA6074
Diploma 90 522 (Electricity and Energy) 07/02/2017 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak