Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Bentong
Alamat : KM 6, Karak Setia
28600 Karak
Pahang.No Tel : 09-231 9460
No Faks : 09-231 9461
E-Mel : pgrhkkbentong@mohe.gov.my
Laman Web : www.kkben.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Perakaunan Perniagaan
 11396
Sijil 344 (Accounting and Taxation) 2003 07/2004
2 Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan Dan Perkhidmatan)
 11393
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2001 06/2003
3 Sijil Teknologi Maklumat
 11395
Sijil 481 (Computer Science) 2002 07/2007
4 Sijil Teknologi Pembinaan
 11394
Sijil 582 (Building) 2001 07/2007
5 Diploma Perakaunan Perniagaan
 11785
Diploma 344 (Accounting and Taxation) NA 07/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Teknologi Maklumat
Nama Lama : Sijil Aplikasi Perisian Komputer
 MQA/FA4204
Sijil 60/62 482 (Computer Use) 11/09/2013 NIL
2 Sijil Teknologi Elektrik
Nama Lama : Sijil Pemasangan Elektrik
 MQA/FA2446
Sijil 60/62 522 (Electricity and Energy) 20/09/2012 NIL
3 Sijil Pengkeranian Akaun
 MQA/FA2862
Sijil 67 344 (Accounting and Taxation) 14/11/2012 NIL
4 Sijil Pengoperasian Perniagaan
 MQA/FA2870
Sijil 60/62 345 (Management and Administration) 12/12/2012 NIL
5 Sijil Perakaunan (Dahulu dikenali sebagai Sijil Akauntansi)
 MQA/FA6045
Sijil 60 344 (Accounting and Taxation) 03/12/2014 NIL
6 Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan
Nama Lama : Sijil Teknologi Pembinaan
 MQA/FA7475
Sijil 60/62 582 (Building) 03/03/2015 NIL
7 Diploma in Mobile Technology
 MQA/FA6075
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) 23/06/2016 30/08/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak