Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Kuching
Alamat : Lot 3563, Jalan Sultan Tengah
Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak.No Tel : 082-313 321
No Faks : 082-313 318
E-Mel : admin@kkkg.edu.my
Laman Web : www.kkkg.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Automotif
 11420
Sijil 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 2001 06/2001 - 12/2002
2 Sijil Fesyen Dan Pakaian
 11418
Sijil 214 (Design) 2001 06/2001
3 Sijil Pelancongan Dan Pengembaraan
 11419
Sijil 812 (Travel, tourism and leisure) 2003 07/2004
4 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11417
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2001 12/2002

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Fesyen dan Pakaian
 MQA/FA2894
Sijil 60 214 (Design) 08/10/2012 NIL
2 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA2909
Sijil 73 581 (Architecture and town planning) 25/10/2012 NIL
3 Sijil Pelancongan dan Pengembaraan
 MQA/FA7438
Sijil 60 812 (Travel, tourism and leisure) 04/06/2015 NIL
4 Sijil Teknologi Senibina
Nama Lama : Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA7439
Sijil 60 581 (Architecture and town planning) 25/02/2015 NIL
5 Sijil Pengendalian Pelancongan
 MQA/FA2454
Sijil 67 812 (Travel, tourism and leisure) 12/09/2012 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak