Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Komuniti Betong
Alamat : Lot 2035-2041, Bandar Baru Betong
Fasa 2
95700 Betong
Sarawak.No Tel : 083-471 830
No Faks : 083-472 831
E-Mel : kkcb@kkbetong.edu.my
Laman Web : www.kkbetong.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 11425
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2001 01/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Lukisan Senibina
 MQA/FA8088
Sijil 73 581 (Architecture and town planning) 01/09/2013 31/08/2014
2 Sijil Pelukis Pelan Senibina
 MQA/FA6159
Sijil 60 581 (Architecture and town planning) 02/12/2014 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak