Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Alamat : Karung Berkunci 36
Pengkalan Chepa
16100 Kota Bharu
Kelantan.No Tel : 09-771 7000
No Faks : 09-771 7022
E-Mel : nc@umk.edu.my
Laman Web : www.umk.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Keusahawanan Teknologi Pertanian) dengan Kepujian
 11915
Sarjana Muda 621 (Crop and livestock production) 18/12/2007 2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Doktor Perubatan Veterinar
 MQA/FA4931
Sarjana Muda 202 640 (Veterinary) 28/02/2014 NIL
2 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Hospitaliti) dengan Kepujian
 MQA/FA4821
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) 27/10/2013 NIL
3 Sarjana Muda Keusahawanan (Kesejahteraan) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Keusahawanan Kesihatan) dengan Kepujian
 MQA/FA4822
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) 27/10/2013 NIL
4 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Logistik dan Perniagaan Pengedaran) dengan Kepujian
 MQA/FA5880
Sarjana Muda 123 340 (Business and Administration) 26/12/2014 NIL
5 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Pelancongan) dengan Kepujian
 MQA/FA4823
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) 25/02/2014 NIL
6 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Perdagangan) dengan Kepujian
 MQA/FA4824
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) 02/04/2014 NIL
7 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Peruncitan) dengan Kepujian
 MQA/FA5882
Sarjana Muda 123 340 (Business and Administration) 26/12/2014 NIL
8 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kepujian
 MQA/FA7929
Sarjana Muda 136 340 (Business and Administration) 28/02/2020 NIL
9 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan dan Kewangan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA5881
Sarjana Muda 129 340 (Business and Administration) 26/12/2014 NIL
10 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA10466
Sarjana Muda 122 621 (Crop and livestock production) 21/11/2017 NIL
11 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian
 MQA/FA4265
Sarjana Muda 124 443 (Earth Science) 19/09/2013 NIL
12 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Jaminan Makanan) dengan Kepujian
 MQA/FA3168
Sarjana Muda 127 541 (Food Processing) 28/02/2020 NIL
13 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian
 MQA/FA4266
Sarjana Muda 124 440 (Physical Science (broad programmes)) 19/09/2013 NIL
14 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian
 MQA/FA4888
Sarjana Muda 122 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) 20/02/2014 NIL
15 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian
 MQA/FA10465
Sarjana Muda 133 850 (Environmental protection (broad programmes)) 29/12/2017 NIL
16 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) dengan Kepujian
 MQA/FA0557
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) 04/11/2016 NIL
17 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian
 MQA/FA4889
Sarjana Muda 122 545 (Applied science) 27/02/2014 NIL
18 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian
 MQA/FA4890
Sarjana Muda 122 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 27/10/2013 NIL
19 Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Sumber Hutan) dengan Kepujian
 MQA/FA1110
Sarjana Muda 122 545 (Applied science) 12/03/2018 NIL
20 Sarjana Keusahawanan
 MQA/FA6212
Sarjana NA 340 (Business and Administration) 25/04/2013 NIL
21 Sarjana Keusahawanan
 MQA/FA9185
Sarjana 42 345 (Management and Administration) 25/09/2020 NIL
22 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA2384
Sarjana 45 340 (Business and Administration) 21/10/2014 NIL
23 Sarjana Sains
 MQA/FA6214
Sarjana NA 640 (Veterinary) 25/04/2013 NIL
24 Sarjana Sains
 MQA/FA6220
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 25/04/2013 NIL
25 Sarjana Sains
 MQA/FA6222
Sarjana NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) 25/04/2013 NIL
26 Sarjana Sastera
 MQA/FA6218
Sarjana NA 220 (Humanities (broad programmes)) 25/04/2013 NIL
27 Sarjana Sastera
 MQA/FA6216
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) 25/04/2013 NIL
28 Doktor Falsafah
 MQA/FA6217
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) 25/04/2013 NIL
29 Doktor Falsafah
 MQA/FA6215
Ijazah Kedoktoran NA 640 (Veterinary) 25/04/2013 NIL
30 Doktor Falsafah
 MQA/FA6213
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) 25/04/2013 NIL
31 Doktor Falsafah
 MQA/FA6223
Ijazah Kedoktoran NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) 25/04/2013 NIL
32 Doktor Falsafah
 MQA/FA6221
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 25/04/2013 NIL
33 Doktor Falsafah
 MQA/FA6219
Ijazah Kedoktoran NA 220 (Humanities (broad programmes)) 25/04/2013 NIL
34 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA9442
Ijazah Kedoktoran 82 340 (Business and Administration) 31/01/2020 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak