Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Kemahiran MARA Johor Bahru
Alamat : Jalan Taruka, Off Jalan Datin Halimah
Karung Berkunci No. 848
80990 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-236 1129
No Faks : 07-236 4289
E-Mel : shabudin@mara.gov.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 MQA/FA2600
Sijil 65 522 (Electricity and Energy) 07/08/2012 31/12/2014
2 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 MQA/FA2600
Sijil 64-65 522 (Electricity and Energy) 01/01/2015 NIL
3 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/FA2599
Sijil 86 522 (Electricity and Energy) 03/08/2012 31/12/2014
4 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/FA2599
Sijil 75-77 522 (Electricity and Energy) 01/01/2015 NIL
5 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Instrumen)
 MQA/FA2602
Sijil 64 523 (Electronics and Automation) 03/08/2012 31/12/2014
6 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)
 MQA/FA2602
Sijil 64/65 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 NIL
7 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA2601
Sijil 64 523 (Electronics and Automation) 07/08/2012 31/12/2014
8 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi)
 MQA/FA2601
Sijil 63-64 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 NIL
9 Sijil Teknologi Kejuruteraan Marin
 MQA/FA2607
Sijil 64-65 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2015 NIL
10 Sijil Teknologi Kejuruteraan Maritim
 MQA/FA2607
Sijil 72 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 03/08/2012 31/12/2014
11 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri
 MQA/FA2603
Sijil 65 521 (Mechanics and Metal Work) 03/08/2012 31/12/2014
12 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri
 MQA/FA2603
Sijil 62-66 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2015 NIL
13 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
 MQA/FA2604
Sijil 62-63 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2015 NIL
14 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
 MQA/FA2604
Sijil 65 521 (Mechanics and Metal Work) 03/08/2012 31/12/2014
15 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA2605
Sijil 64-65 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 NIL
16 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA2605
Sijil 66 523 (Electronics and Automation) 26/07/2012 31/12/2014
17 Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA2606
Sijil 66 521 (Mechanics and Metal Work) 02/08/2012 31/12/2014
18 Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA2606
Sijil 62-63 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2015 NIL
19 Diploma Teknologi Kejuruteraan Gas
 MQA/FA5094
Diploma 95-99 522 (Electricity and Energy) 02/05/2014 NIL
20 Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyaman Udara dan Penyejukan
 MQA/FA5093
Diploma 96-97 522 (Electricity and Energy) 02/05/2014 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak