Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Kemahiran MARA Tan Sri Yahaya Ahmad, Pekan
Alamat : Kawasan Perindustrian Peramu Jaya
26600 Pekan
Pahang.No Tel : 09-426 9401
No Faks : 09-426 9400
E-Mel : feshol@mara.gov.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Senibina
 MQA/FA2617
Sijil 62-66 581 (Architecture and town planning) 01/01/2015 NIL
2 Sijil Senibina
 MQA/FA2617
Sijil 65 581 (Architecture and town planning) 24/07/2012 31/12/2014
3 Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif
 MQA/FA2611
Sijil 65 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 07/08/2012 31/12/2014
4 Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif
 MQA/FA2611
Sijil 60-61 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2015 NIL
5 Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersial)
 MQA/FA2612
Sijil 62-63 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2015 NIL
6 Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersil)
 MQA/FA2612
Sijil 65 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 13/08/2012 31/12/2014
7 Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
 MQA/FA2616
Sijil 69 526 (Civil Engineering) 07/08/2012 31/12/2014
8 Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
 MQA/FA2616
Sijil 62-63 526 (Civil Engineering) 01/01/2015 NIL
9 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 MQA/FA2609
Sijil 64-65 522 (Electricity and Energy) 01/01/2015 NIL
10 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)
 MQA/FA2609
Sijil 65 522 (Electricity and Energy) 07/08/2012 31/12/2014
11 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/FA2608
Sijil 86 522 (Electricity and Energy) 02/08/2012 31/12/2014
12 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 MQA/FA2608
Sijil 75-77 522 (Electricity and Energy) 01/01/2015 NIL
13 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)
 MQA/FA2610
Sijil 64-65 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 NIL
14 Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)
 MQA/FA2610
Sijil 64 523 (Electronics and Automation) 07/08/2012 31/12/2014
15 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
 MQA/FA2613
Sijil 65 521 (Mechanics and Metal Work) 03/08/2012 31/12/2014
16 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
 MQA/FA2613
Sijil 62-63 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2015 NIL
17 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA2615
Sijil 64-65 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 NIL
18 Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA2615
Sijil 66 523 (Electronics and Automation) 26/07/2012 31/12/2014
19 Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA2614
Sijil 66 521 (Mechanics and Metal Work) 02/08/2012 31/12/2014
20 Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA2614
Sijil 62-63 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak