Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
Alamat : Kulim Hi-Tech Park
09000 Kulim
Kedah.No Tel : 04-403 3333
No Faks : 04-403 3033
E-Mel : pengarah@ptsb.edu.my
Laman Web : www.ptsb.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12335
Sijil 526 (Civil Engineering) 2003 01/2004
2 Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 12337
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2003 01/2004
3 Sijil Pengajian Perniagaan
 12338
Sijil 340 (Business and Administration) 2003 01/2004
4 Sijil Ukur Tanah
 12336
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2005 01/2005
5 Diploma Akauntansi
 12347
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 06/2010 07/2003
6 Diploma Kejuruteraan Awam
 12339
Diploma 526 (Civil Engineering) 2003 07/2003
7 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 12341
Diploma 522 (Electricity and Energy) 2004 07/2004
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12343
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2003 07/2003
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12342
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2004 07/2004
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 12350
Diploma 523 (Electronics and Automation) 07/2010 07/2010
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12344
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 07/2010 07/2004
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12345
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 07/2010 07/2003
13 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 12346
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 07/2010 07/2004
14 Diploma Pemasaran
 12348
Diploma 342 (Marketing and Advertising) 06/2010 07/2003
15 Diploma Pengajian Perniagaan
 12349
Diploma 340 (Business and Administration) 07/2010 06/2010
16 Diploma Ukur Tanah
 12340
Diploma 581 (Architecture and town planning) 2005 01/2006

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3309
Diploma 96 344 (Accounting and Taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Geomatik
 MQA/FA3303
Diploma 96 581 (Architecture and town planning) 01/07/2017 30/06/2020
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13201
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3302
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 31/12/2018
5 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA3304
Diploma 97 522 (Electricity and Energy) 21/01/2013 NIL
6 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA5153
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 13/07/2016 NIL
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3305
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 NIL
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13202
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA1371
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) 14/01/2013 31/12/2018
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3306
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13203
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3307
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
13 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3308
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 NIL
14 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3310
Diploma 91 342 (Marketing and Advertising) 21/01/2013 NIL
15 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA1370
Diploma 91 340 (Business and Administration) 22/01/2013 NIL
16 Diploma Geomatik
Nama Lama : Diploma Ukur Tanah
 MQA/FA3303
Diploma 97 581 (Architecture and town planning) 30/06/2014 29/06/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak