Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Ledang
Alamat : Serom 4 & 5, Jalan Serom - Bukit Gambir,
Sg. Mati
84410 Ledang
Johor.No Tel : 06-975 6200
No Faks : 06-975 6203
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan (Radiologi dan Pengimejan)
 MQA/FA3944
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 24/06/2014 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
 MQA/FA3945
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 03/07/2014 NIL
3 Diploma Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan (Diagnostik)
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Instrumentasi Bioperubatan (Diagnostik)
 MQA/FA2955
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 17/10/2012 NIL
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan (Makmal)
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Instrumentasi Bioperubatan (Makmal)
 MQA/FA2954
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 15/10/2012 NIL
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik Bioperubatan (Terapeutik)
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Instrumentasi Bioperubatan (Terapeutik)
 MQA/FA2956
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 17/10/2012 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak