Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Seberang Perai
Alamat : Jalan Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang.No Tel : 04-538 3322
No Faks : 04-538 9266
E-Mel : -
Laman Web : www.psp.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 12631
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2002 01/2003
2 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12632
Sijil 523 (Electronics and Automation) 1998 07/1999
3 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12633
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 2002 01/2003
4 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
 12634
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1998 07/1999
5 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12636
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1998 07/1999
6 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
 12635
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 1998 07/1999
7 Sijil Pemprosesan Data
 12640
Sijil 482 (Computer Use) 1998 01/1999
8 Sijil Pengajian Perniagaan
 12638
Sijil 340 (Business and Administration) 1998 07/1999
9 Sijil Penyimpanan Kira
 12639
Sijil 344 (Accounting and Taxation) 1998 01/1999
10 Sijil Teknologi Maklumat
 12637
Sijil 481 (Computer Science) 1998 01/1999
11 Diploma Akauntansi
 12629
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 1998 01/1999
12 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12625
Diploma 523 (Electronics and Automation) 1998 01/1999
13 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12167
Diploma 523 (Electronics and Automation) 1991 06/2010
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12628
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 1998 07/1999
15 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
 12626
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 1998 07/1999
16 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12627
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 1998 07/1999
17 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
 12332
Diploma 542 (Textiles, clothes, footwear and leather) NA 07/1999
18 Diploma Kewangan dan Perbankan Islam
 12168
Diploma 343 (Finance, banking, insurance) 2009 06/2010
19 Diploma Pengajian Perniagaan
 12630
Diploma 340 (Business and Administration) 1998 01/1999
20 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan)
 12642
Diploma 340 (Business and Administration) 2002 01/2003
21 Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan
 12333
Diploma 345 (Management and Administration) 21/08/2009 01/2008
22 Diploma Teknologi Maklumat
 12641
Diploma 481 (Computer Science) 1998 07/1999
23 Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 12334
Diploma 481 (Computer Science) NA 01/2006
24 Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 12166
Diploma 482 (Computer Use) 1999 06/2012

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3285
Diploma 95 344 (Accounting and Taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA9036
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
3 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3279
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 NIL
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA0974
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) 15/01/2013 NIL
5 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3280
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
6 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
 MQA/FA3281
Diploma 96 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
7 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3282
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
8 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
 MQA/FA3283
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
9 Diploma Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA0972
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 14/01/2013 NIL
10 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA3286
Diploma 91 340 (Business and Administration) 21/01/2013 NIL
11 Diploma Pengurusan Logistik & Rangkaian Bekalan
 MQA/FA3287
Diploma 91 345 (Management and Administration) 21/01/2013 NIL
12 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 MQA/FA3284
Diploma 99 482 (Computer Use) 21/01/2013 NIL
13 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 MQA/FA0973
Diploma 95 482 (Computer Use) 05/02/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak