Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Sungai Buloh)
Alamat : Fakulti Perubatan, Kampus Sungai Buloh
Jalan Hospital
47000 Sungai Buloh
Selangor.No Tel : 03-6126 5000
No Faks : 03-6126 5224
E-Mel : hashimmdtahir@yahoo.com
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA3018
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 25/08/2018 24/08/2023
2 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA3018
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 25/02/2013 24/08/2018
3 Sarjana Etika Perubatan dan Perundangan Perubatan
 MQA/SWA02799
Sarjana 41 721 (Medicine) 18/09/2017 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak