Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Merlimau Melaka
Alamat : KB 1031, Pejabat Pos Merlimau
77300 Merlimau
Melaka.No Tel : 06-263 6687
No Faks : 06-263 6678
E-Mel : akreditasipmm@gmail.com
Laman Web : www.pmm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12248
Sijil 526 (Civil Engineering) 2002 01/2003
2 Sijil Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 12250
Sijil 522 (Electricity and Energy) 2002 01/2003
3 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12251
Sijil 521 (Mechanics and Metal Work) 2002 01/2003
4 Sijil Pengajian Perniagaan
 12252
Sijil 340 (Business and Administration) 2002 01/2003
5 Sijil Pengurusan Hotel dan Katering
 12253
Sijil 811 (Hotel, restaurant and catering) 1998 01/2003
6 Sijil Pengurusan Pelancongan
 12254
Sijil 812 (Travel, tourism and leisure) 1998 01/2003
7 Sijil Ukur Tanah
 12249
Sijil 581 (Architecture and town planning) 2004 01/2004
8 Diploma Akauntansi
 12264
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 2002 01/2003
9 Diploma Kejuruteraan Awam
 12255
Diploma 526 (Civil Engineering) 2002 01/2004
10 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 12258
Diploma 522 (Electricity and Energy) 2003 07/2004
11 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12260
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2004 01/2005
12 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12259
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2003 01/2004
13 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 12268
Diploma 523 (Electronics and Automation) 2005 06/2005
14 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12261
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2003 07/2004
15 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 12262
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2003 07/2004
16 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 12263
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 2003 07/2004
17 Diploma Pemasaran
 12265
Diploma 342 (Marketing and Advertising) 2001 07/2002
18 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 12266
Diploma 811 (Hotel, restaurant and catering) 1999 01/2003
19 Diploma Pengurusan Pelancongan
 12267
Diploma 812 (Travel, tourism and leisure) 1999 07/2003
20 Diploma Seni Bina
 12256
Diploma 581 (Architecture and town planning) 2001 07/2002
21 Diploma Ukur Tanah
 12257
Diploma 581 (Architecture and town planning) 2002 07/2005

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3086
Diploma 95 344 (Accounting and Taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Geomatik
 MQA/FA0987
Diploma 96 581 (Architecture and town planning) 01/02/2017 31/01/2020
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13195
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3078
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 31/12/2018
5 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA3080
Diploma 97 522 (Electricity and Energy) 21/01/2013 NIL
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3081
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 NIL
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3082
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 31/12/2018
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13196
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13197
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3083
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA3084
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 NIL
12 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA3085
Diploma 93 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 NIL
13 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3087
Diploma 92 342 (Marketing and Advertising) 21/01/2013 NIL
14 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA0988
Diploma 91 340 (Business and Administration) 28/02/2013 NIL
15 Diploma Pengurusan Acara
 MQA/FA1766
Diploma 94 812 (Travel, tourism and leisure) 18/06/2014 NIL
16 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/FA7620
Diploma 95 811 (Hotel, restaurant and catering) 04/08/2017 NIL
17 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 MQA/FA3088
Diploma 95 811 (Hotel, restaurant and catering) 21/01/2013 NIL
18 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA3089
Diploma 94 812 (Travel, tourism and leisure) 21/01/2013 NIL
19 Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal
Nama Lama : Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
 MQA/FA1765
Diploma 94 811 (Hotel, restaurant and catering) 18/06/2014 NIL
20 Diploma Seni Bina
 MQA/FA3079
Diploma 95 581 (Architecture and town planning) 21/01/2013 NIL
21 Diploma Geomatik
Nama Lama : Diploma Ukur Tanah
 MQA/FA0987
Diploma 96 581 (Architecture and town planning) 30/06/2014 29/06/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak