Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
Alamat : Semambu
25350 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-565 5300
No Faks : 09-566 3104
E-Mel : -
Laman Web : www.polisas.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3212
Diploma 95 344 (Accounting and Taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Geomatik
 MQA/FA3208
Diploma 96 581 (Architecture and town planning) 01/07/2017 30/06/2020
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3206
Diploma 96 526 (Civil Engineering) 21/01/2013 31/12/2018
4 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13157
Diploma 92 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2024
5 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 MQA/FA5080
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 01/11/2016 NIL
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3441
Diploma 96 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 31/12/2018
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13217
Diploma 94 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3442
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 21/01/2013 31/12/2018
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13158
Diploma 95 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 31/12/2024
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13159
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2024
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3209
Diploma 94 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA3210
Diploma 95 521 (Mechanics and Metal Work) 21/01/2013 31/12/2018
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA13218
Diploma 95 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2019 31/12/2024
14 Diploma Pengajian Perniagaan (E-Dagang)
 MQA/FA3214
Diploma 92 340 (Business and Administration) 21/01/2013 NIL
15 Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan
 MQA/FA3215
Diploma 95 340 (Business and Administration) 21/01/2013 NIL
16 Diploma Sains Kesetiausahaan
 MQA/FA3213
Diploma 92 346 (Secretarial and office work) 21/01/2013 NIL
17 Diploma Seni Bina
 MQA/FA3207
Diploma 95 581 (Architecture and town planning) 21/01/2013 NIL
18 Diploma Teknologi Makanan
 MQA/FA3211
Diploma 92 541 (Food Processing) 21/01/2013 NIL
19 Diploma Teknologi Makanan Pengurusan Halal
 MQA/FA8008
Diploma 92 541 (Food Processing) 14/02/2018 NIL
20 Diploma Geomatik
Nama Lama : Diploma Ukur Tanah
 MQA/FA3208
Diploma 96 581 (Architecture and town planning) 30/06/2014 29/06/2017
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak