Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Perlis)
Alamat : Kampus Arau
02600 Arau
Perlis.No Tel : 04-988 2000
No Faks : 04-988 2019
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Sains
 MQA/SWA12481
Diploma 91 440 (Physical Science (broad programmes)) 10/12/2017 NIL
2 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA12496
Diploma 93 481 (Computer Science) 02/02/2018 NIL
3 Diploma Teknologi Polimer
 MQA/FA4616
Diploma 94 545 (Applied science) 18/12/2013 NIL
4 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12508
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 15/12/2017 NIL
5 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
 MQA/SWA12490
Sarjana Muda 121 421 (Biology and biochemistry) 19/02/2018 NIL
6 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin
 MQA/FA4617
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) 18/12/2013 NIL
7 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan Perangkaian
 MQA/SWA12613
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 10/12/2017 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak