Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Alamat : 22200 Besut
Terengganu.No Tel : 09-668 8888
No Faks : -
E-Mel : pro@unisza.edu.my
Laman Web : www.unisza.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Internet) dengan Kepujian
 MQA/FA2934
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) 10/01/2018 NIL
2 Sarjana Sains
 MQA/FA5575
Sarjana NA 481 (Computer Science) 05/06/2013 NIL
3 Sarjana Sains
 MQA/FA5588
Sarjana NA 545 (Applied science) 05/06/2013 NIL
4 Sarjana Sains
 MQA/FA5594
Sarjana NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) 05/06/2013 NIL
5 Doktor Falsafah
 MQA/FA5595
Ijazah Kedoktoran NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) 05/06/2013 NIL
6 Doktor Falsafah
 MQA/FA5576
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 05/06/2013 NIL
7 Doktor Falsafah
 MQA/FA5589
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) 05/06/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak