Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Kemahiran Tinggi MARA Balik Pulau
Alamat : Genting
11000 Balik Pulau
Pulau Pinang.No Tel : 04-8665805
No Faks : 04-8665741
E-Mel : webmaster@kkmbp.edu.my
Laman Web : www.kktmbp.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekatronik Industri
 MQA/FA7920
Diploma 97 523 (Electronics and Automation) 22/04/2015 NIL
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA7917
Diploma 96-104 521 (Mechanics and Metal Work) 27/04/2015 NIL
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Acuan Suntikan Plastik)
 MQA/FA7918
Diploma 96-102 521 (Mechanics and Metal Work) 27/04/2015 NIL
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Acuan Tekan)
 MQA/FA7921
Diploma 97-102 521 (Mechanics and Metal Work) 27/04/2015 NIL
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Produk)
 MQA/FA7919
Diploma 92-93 521 (Mechanics and Metal Work) 27/04/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak