Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Pendidikan Guru (IPG) (Kampus Tawau)
Alamat : KM 36, Jalan Balung, Beg Berkunci 27
91009 Tawau
Sabah.No Tel : 089-951 250
No Faks : 089-951 255
E-Mel : masni.madat@ipgmtawau.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7858
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 28/05/2020
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
 MQA/FA7892
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 28/05/2020
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) Pendidikan Rendah
 MQA/FA7696
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 28/05/2020
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sains Pendidikan Rendah
 MQA/FA7755
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 29/05/2015 28/05/2020
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sejarah Pendidikan Rendah
 MQA/FA8318
Sarjana Muda 133 145 (Training for teachers with subject specialisation) 10/07/2017 NIL
6 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan Lepas Ijazah
 MQA/FA12205
Diploma Pascasiswazah 45 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/03/2019 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak