Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Alamat :
32610 Bandar Baru Seri Iskandar
Perak.No Tel : 05-3742000
No Faks : 05-3742222
E-Mel : rektorprk@perak.uitm.edu.my
Laman Web : https://perak.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA13018
Sarjana Muda 132 581 (Architecture and town planning) 01/08/2018 31/07/2022
2 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
 MQA/FA10712
Sarjana Muda 136 581 (Architecture and town planning) 06/10/2017 05/10/2022
3 Sarjana Sains Senibina Hijau
 MQA/FA2931
Sarjana 40 581 (Architecture and town planning) 17/12/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak