Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Alamat : 32610 Bandar Baru Seri Iskandar
Perak.No Tel : 05-3742000
No Faks : 05-3742222
E-Mel : rektorprk@perak.uitm.edu.my
Laman Web : https://perak.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Bangunan
 MQA/SWA12723
Diploma 96 582 (Building) 14/02/2018 NIL
2 Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif
 MQA/SWA12265
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/06/2018 NIL
3 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA12770
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 05/04/2018 NIL
4 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12636
Diploma 90 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
5 Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA12761
Diploma 90 346 (Secretarial and office work) 06/03/2018 NIL
6 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12087
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
7 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA12670
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 08/03/2019 NIL
8 Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah
 MQA/SWA12806
Diploma 92 581 (Architecture and town planning) 14/02/2018 NIL
9 Diploma Rekabentuk Dalaman
 MQA/SWA12690
Diploma 92 214 (Design) 17/04/2018 NIL
10 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11737
Diploma 93 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
11 Diploma Sains Matematik
 MQA/SWA12522
Diploma 90 461 (Mathematics) 10/12/2017 NIL
12 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)
 MQA/SWA11882
Diploma 94 214 (Design) 05/04/2018 NIL
13 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital)
 MQA/SWA11960
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/05/2018 NIL
14 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik)
 MQA/SWA12268
Diploma 95 215 (Craft Skills) 12/06/2018 NIL
15 Diploma Senibina Landskap
 MQA/SWA12081
Diploma 92 581 (Architecture and town planning) 08/05/2018 NIL
16 Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
 MQA/SWA12702
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 09/10/2019 NIL
17 Diploma Statistik
 MQA/SWA12818
Diploma 93 462 (Statistics) 02/02/2018 NIL
18 Diploma Ukur Bangunan
 MQA/SWA12810
Diploma 92 582 (Building) 24/02/2018 NIL
19 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12778
Sarjana Muda 134 145 (Training for teachers with subject specialisation) 12/06/2018 NIL
20 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11959
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
21 Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian)
 MQA/SWA12815
Sarjana Muda 128 581 (Architecture and town planning) 26/02/2018 NIL
22 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA12720
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
23 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12742
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) 06/02/2018 NIL
24 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12662
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 08/03/2019 NIL
25 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA12821
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) 08/03/2019 NIL
26 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12680
Sarjana Muda 120 344 (Accounting and Taxation) 06/02/2018 NIL
27 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA13018
Sarjana Muda 132 581 (Architecture and town planning) 01/08/2018 31/07/2022
28 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
 MQA/FA10712
Sarjana Muda 136 581 (Architecture and town planning) 06/10/2017 05/10/2022
29 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA12827
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 08/03/2019 NIL
30 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
 MQA/SWA12478
Sarjana Muda 121 211 (Fine Arts) 25/01/2018 NIL
31 Sarjana Sains Senibina Hijau
 MQA/FA2931
Sarjana 40 581 (Architecture and town planning) 17/12/2015 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak