Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak
Alamat : Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak
Kampus Samarahan 2
94300 Kota Samarahan
Sarawak.No Tel : 082-677200
No Faks : 082-677300
E-Mel : rektorsrk@sarawak.uitm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA12369
Diploma 105 422 (Environmental Science) 10/12/2017 NIL
2 Diploma Pengurusan Halal
 MQA/FA1726
Diploma 92 221 (Religion) 28/06/2016 NIL
3 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12501
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 15/12/2017 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak