Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban
Alamat : Persiaran Seremban Tiga/1
70300 Seremban
Negeri Sembilan.No Tel : 06-6342026
No Faks : 06-6335215
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pentadbiran Korporat
 MQA/FA1806
Diploma 90 345 (Management and Administration) 29/12/2016 NIL
2 Diploma Sains Aktuari
 MQA/SWA12499
Diploma 91 462 (Statistics) 02/02/2018 NIL
3 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 MQA/SWA12355
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 20/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak