Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Teknologi Makmal Perubatan) Kuala Lumpur
Alamat : Institut Penyelidikan Perubatan
Jalan Pahang
50588 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-26162769
No Faks : 03-26945022
E-Mel : ktmpkl@moh.gov.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Lanjutan Hematologi
 MQA/FA3162
Diploma Lanjutan 43 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 20/03/2015 NIL
2 Diploma Lanjutan Sitologi
 MQA/FA3163
Diploma Lanjutan 42 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 27/07/2016 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak