Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah
Alamat : KM 26, Jalan Lendu
78000 Alor Gajah
Melaka.No Tel : 06-5582000
No Faks : 06-5582001
E-Mel : ainisalahudin@gmail.com
Laman Web : http://melaka.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan Kandungan
 MQA/SWA01951
Diploma 92 213 (Audio-visual techniques and media production) 14/12/2017 NIL
2 Diploma Sains Aktuari
 MQA/SWA12622
Diploma 91 462 (Statistics) 02/02/2018 NIL
3 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 MQA/SWA12359
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 20/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak