Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Vokasional (ERT) Azizah
Alamat : Jalan Datin Halimah
80350 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-2361040
No Faks : 07-2340034
E-Mel : kvazizah@gmail.com
Laman Web : kvertazizah@moe.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kosmetologi
 MQA/FA10420
Diploma 91 815 (Hair and beauty services) 12/04/2018 NIL
2 Diploma Seni Kulinari
 MQA/FA10421
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) 30/01/2018 NIL
3 Diploma Seni Reka Fesyen
 MQA/FA10419
Diploma 90 214 (Design) 12/04/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak