Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Jengka
Alamat : Lintasan Semarak
Bandar Tun Abdul Razak
26400 Jengka
Pahang.No Tel : 09-4602000
No Faks : 09-4602455
E-Mel : unitkorporat@pahang.uitm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13017
Diploma 99 526 (Civil Engineering) 01/01/2018 31/12/2023
2 Diploma Sains
 MQA/SWA12483
Diploma 91 440 (Physical Science (broad programmes)) 10/12/2017 NIL
3 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 MQA/SWA12354
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 20/03/2018 NIL
4 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
 MQA/SWA12492
Sarjana Muda 121 421 (Biology and biochemistry) 19/02/2018 NIL
5 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit
 MQA/SWA12485
Sarjana Muda 121 545 (Applied science) 05/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak