Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2
Alamat : 94300 Kota Samarahan
Sarawak.No Tel : 082-678200
No Faks : 06-5582001
E-Mel : corporate@uitm.edu.my
Laman Web : https://sarawak.uitm.edu.my/samarahan2/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12373
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
2 Diploma Sains
 MQA/SWA12482
Diploma 91 440 (Physical Science (broad programmes)) 10/12/2017 NIL
3 Diploma Teknologi Makanan
 MQA/SWA12469
Diploma 90 541 (Food Processing) 16/01/2018 NIL
4 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12624
Sarjana Muda 122 442 (Chemistry) 09/03/2018 NIL
5 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12346
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak