Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan Kampus Machang
Alamat : Bukit Ilmu
18500 Machang
Kelantan.No Tel : 09-9762000
No Faks : 09-9762156
E-Mel : tpheakln@kelantan.uitm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11868
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 05/04/2018 NIL
2 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12645
Diploma 90 340 (Business and Administration) 08/03/2018 NIL
3 Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA12760
Diploma 90 346 (Secretarial and office work) 06/03/2018 NIL
4 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12737
Diploma 92 322 (Library, information, archive) 05/04/2018 NIL
5 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12090
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
6 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11660
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 16/01/2018 NIL
7 Diploma Sains Aktuari
 MQA/SWA12620
Diploma 91 462 (Statistics) 02/02/2018 NIL
8 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11741
Diploma 90 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
9 Diploma Seni Halus
 MQA/SWA12333
Diploma 94 211 (Fine Arts) 08/05/2018 NIL
10 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital)
 MQA/SWA12281
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/05/2018 NIL
11 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus)
 MQA/SWA12273
Diploma 96 215 (Craft Skills) 12/06/2018 NIL
12 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil)
 MQA/SWA12445
Diploma 95 215 (Craft Skills) 25/01/2018 NIL
13 Diploma Statistik
 MQA/SWA11750
Diploma 93 462 (Statistics) 06/03/2018 NIL
14 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11961
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) 05/04/2018 NIL
15 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA12721
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
16 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12745
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) 06/02/2018 NIL
17 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12663
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 08/03/2019 NIL
18 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA11962
Sarjana Muda 139 344 (Accounting and Taxation) 06/02/2018 NIL
19 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik
 MQA/SWA12616
Sarjana Muda 121 461 (Mathematics) 06/03/2018 NIL
20 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik
 MQA/SWA11751
Sarjana Muda 126 462 (Statistics) 06/03/2018 NIL
21 Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian)
 MQA/SWA12367
Sarjana Muda 120 215 (Craft Skills) 19/02/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak