Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Selangor Kampus Puncak Perdana
Alamat : No. 1, Jalan Pulau Angsa
AU 10/A, Section U10
40150 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-7962 2003
No Faks : 03-7962 2007
E-Mel : -
Laman Web : https://puncakperdana.uitm.edu.my/v2/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12736
Diploma 92 322 (Library, information, archive) 05/04/2018 NIL
2 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA12671
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) 08/03/2019 NIL
3 Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif)
 MQA/SWA12692
Diploma 90 212 (Music and Performing Arts) 17/04/2018 NIL
4 Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik)
 MQA/SWA12607
Diploma 90 222 (Languages) 08/05/2018 NIL
5 Diploma Teknologi Kreatif (Skrin)
 MQA/SWA12809
Diploma 90 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/05/2018 NIL
6 Diploma Teknologi Kreatif (Teater)
 MQA/SWA12795
Diploma 90 212 (Music and Performing Arts) 08/05/2018 NIL
7 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan
 MQA/SWA12658
Sarjana Muda 120 322 (Library, information, archive) 19/03/2018 NIL
8 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Pusat Sumber
 MQA/SWA12611
Sarjana Muda 121 322 (Library, information, archive) 23/04/2018 NIL
9 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod
 MQA/SWA12708
Sarjana Muda 122 322 (Library, information, archive) 12/06/2018 NIL
10 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi & Teknologi Skrin
 MQA/SWA12105
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/06/2018 NIL
11 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan Industri Seni
 MQA/SWA12604
Sarjana Muda 120 210 (Arts (broad programmes)) 12/06/2018 NIL
12 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik
 MQA/SWA12104
Sarjana Muda 120 212 (Music and Performing Arts) 08/05/2018 NIL
13 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin
 MQA/SWA12709
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/06/2018 NIL
14 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Teater) Kepujian
 MQA/SWA12106
Sarjana Muda 120 212 (Music and Performing Arts) 12/06/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak