Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Jasin
Alamat : 77300 Merlimau
Melaka.No Tel : 06-2645000
No Faks : 06-2645016
E-Mel : sabariah@melaka.uitm.edu.my
Laman Web : https:\\melaka.uitm.edu.my/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pengurusan Ladang
 MQA/SWA12341
Diploma 90 545 (Applied science) 06/03/2018 NIL
2 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11747
Diploma 93 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
3 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan)
 MQA/SWA12327
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) 06/03/2018 NIL
4 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA11992
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
5 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia
 MQA/SWA12594
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
6 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
 MQA/SWA12825
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 08/03/2019 NIL
7 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
 MQA/SWA12075
Sarjana Muda 120 482 (Computer Use) 06/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak