Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Alamat : Kampus Perubatan, Jalan Sultan Mahmud
20400 Kuala Terengganu
Terengganu.No Tel : 09-668 8888
No Faks : 09-622 1785
E-Mel : bpa@unisza.edu.my
Laman Web : www.unisza.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan Kepujian
 MQA/FA1671
Sarjana Muda 127 762 (Social work and counselling) Mulai 17/07/2019
2 Ijazah Sarjana Muda Produksi dan Kesihatan Haiwan
 MQA/FA1672
Sarjana Muda 132 640 (Veterinary) Mulai 13/01/2012
3 Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan dengan Kepujian
 MQA/FA4300
Sarjana Muda 140 720 (Health (broad programmes)) Mulai 23/01/2020
4 Sarjana Muda Dietetik (Kepujian)
 MQA/FA3605
Sarjana Muda 140 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 02/05/2013
5 Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
 MQA/FA5382
Sarjana Muda 218 721 (Medicine) 07/08/2017 - 06/02/2021
6 Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
 MQA/FA5382
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 07/08/2014 - 06/08/2017
7 Sarjana Sains
 MQA/FA5590
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 05/06/2013
8 Doktor Falsafah
 MQA/FA5591
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 05/06/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak